cobas® MRSA/SA Testi

cobas® MRSA/SA Testi ürün görseli

Etkili bir tarama programına duyulan ihtiyaç

Staphylococcus aureus (SA) ve metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonları kamu sağlığı açısından kritik bir tehdit teşkil etmektedir.

 • Geleneksel kültür temelli tarama yöntemleri numune enkübasyonu gerektirmekte ve bu durum enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasında gecikmelere yol açabilmektedir
 • Tüm hastalara uygulanabilir daha genel enfeksiyon kontrol önlemleri bulaşma olasılığını artırabilir
 • MRSA/SA taşıyıcılarının saptanmasına yönelik aktif gözetim hastalığın potansiyel sonuçlarının hafifletilmesine yardımcı olarak yükselen maliyetlerin getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalan hastaları ve sağlık kurumlarını sıkıntıdan kurtarmaktadır

cobas® 4800 Sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® MRSA/SA Testi tek bir nazal sürüntü örneği kullanarak hem MRSA hem de SA hedeflerini tek bir numune çalışmasında saptamak suretiyle saatler içinde sonuç sunmaktadır.

PCR teknolojisi

cobas® MRSA/SA, uygun bariyer önlemlerinin zamanında uygulanabilmesi için kolonize hastaları hızlı bir şekilde tanımlamanıza olanak sağlar.

 • Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisi olağan üstü performans sunarak en doğru kararların alınmasına imkan tanır
 • CE işaretli ve FDA onaylı bir nükleik asit amplifikasyon testine (NAAT) kıyasla yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu gösterilmiştir
RMD_170315_microbio_cobas-MRSA-SA_PCRChart_Graphic

Daha kısa manuel çalışma süresi daha uzun refakatsiz süre ve daha düşük hata olasılığı anlamına gelir

MSwab™ sistemini kullanarak primer flakon yükleme özelliğiyle zamandan tasarruf imkanı

 • Örnekler bir FLOQSwab™ üzerinde toplanır ve test için doğrudan primer flakona aktarılır
 • Patentli, son teknoloji ürünü yazılım algoritmalarıyla veri yorumlama 
 • Günde 194 sonuca varan iş üretimi performansıyla 4 ila 5 küçük çalışma gerçekleştirme veya 2 adet yüksek hacimli çalışma gerçekleştirme esnekliği
RMD_170315_microbios_cobas_HSV12_DecapLoad

cobas® 4800 Sisteminde örnekleri otomatik ve verimli bir şekilde çalışma imkanı

Örneklerinizi en gelişmiş PCR amplifikasyon ve saptama yöntemlerinden birini kullanarak çalışın.

 • cobas® MRSA/SA, otomasyon özelliği sayesinde 94 numune için %93'e varan oranda daha kısa manuel çalışma süresi gerektirir

Daha fazla test esnekliği

cobas® 4800 Sisteminin paralel numune işleme özellikleri tek bir çalışmada farklı testleri ve numune türlerini çalışarak hızlandırılmış bir test portföyü: 

 • Nazal (cobas® MRSA/SA)
 • Dışkı (cobas® Cdiff)
 • Anogenital lezyonlar (cobas® HSV 1 ve 2)

Kullanım amacı

 

cobas® 4800 sisteminde cobas® MRSA/SA Testi, sağlık hizmeti ortamlarında MRSA ve SA enfeksiyonlarının önlenmesine ve kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla nazal sürüntülerde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Staphylococcus aureus (SA) DNA'sının doğrudan saptanması için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanan otomatik bir kalitatif in vitro tanı testidir. cobas® MRSA/SA Testi, MRSA veya SA enfeksiyonları için tanı koymak, tedaviyi yönlendirmek veya izlemek veya metisiline duyarlılık sonuçlarını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmemiştir. Eşzamanlı kültürler yalnızca epidemiyoloji tiplemesi veya ek duyarlılık testleri için organizmalar almak için gereklidir.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD

İlgili sistemler

RMD_cobas_4800_System

cobas® 4800 Sistemi

Yüksek verimli, esnek iş akışları ve birleştirilmiş test menüsü her sonuçta güven sağlar. Otomatik PCR kurulumu ve analizi kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur ve hata oranını düşürür.

Daha fazla bilgi