cobas® Strep A Testi

cobas® Strep A Testi ürün görseli

Moleküler POC testleri

Strep A yılda 600 milyondan fazla farenjit vakasına yol açmaktadır. Grup-A streptokok (GAS) tüm dünya genelinde başta gelen morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir.1 Bu enfeksiyon erken aşamalarda diğer hastalıklara benzer semptomlar gösterir, dolayısıyla hastalara erken safhada doğru tanının konulması komplikasyonların ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesine yardımcı olabilir.

Farenjit belirti ve semptomlarının görüldüğü hastalardan alınan boğaz sürüntüsü örneklerinde Strep A'nın saptanmasına yönelik gerçek zamanlı bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi olan cobas® Strep A, ~15 dakika içinde laboratuvar kalitesinde sonuçlar sağlar.

 

*Not: Moleküler testler, hızlı antijen testlerine kıyasla daha iyi duyarlılık sağladığından yetişkin ve çocuklarda doğrulayıcı kültür testlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.2

 

cobas® Influenza Strep A'nın performansı

İnfluenza grafiği

Kullanım amacı

cobas® Liat Sisteminde kullanıma yönelik cobas® Strep A nükleik asit testi (cobas® Liat Strep A), farenjit belirti ve semptomlarının görüldüğü hastalardan alınan boğaz sürüntüsü örneklerinde Streptococcus pyogenes'in (Grup A β-hemolitik Streptococcus, Strep A) saptanmasına yönelik kalitatif bir in vitro diagnostik testtir. cobas® Liat Strep A Testi, Streptococcus pyogenes genomunun bir segmentini hedefleyerek Streptococcus pyogenes'i saptamak için nükleik asit saflaştırma ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanır.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD

Kaynaklar

 

1. Carapetis JR, Steer AC, Mulholland EK, Weber, M. The global burden of group A streptococcal diseases. Lancet Infect Dis. 2005:5(11);685-694. 
 
2. cobas® Strep A [prospektüs]. Pleasanton, CA: Roche Molecular Systems, Inc., 2016.