High Pure Sistemi ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HCV Testi v2.0

cobas® TaqMan® HCV Testi v2.0

Hepatit C virüsü (HCV) viral yük testi ve kantifikasyon

İnsan serumunda veya plazmasında HCV RNA genotip 1'den 6'a kadar miktar tayinine yönelik in vitro nükleik asit amplifikasyon testi.

High Pure Sistemi Viral Nükleik Asit Kiti numunelerin manuel olarak hazırlanmasına olanak sağlarken, COBAS® TaqMan® 48 Analizörü amplifikasyon ve saptama işlemlerini otomatik hale getirir. Bu test, HCV RNA'sının saptanması ve ölçümü için gerçek zamanlı PCR teknolojisini kullanmaktadır.

 

Özellikler ve avantajlar

Özellikler

  • CE-IVD: Duyarlılık (LOD; genotip 1) – plazma: 9,3 HCV RNA IU/mL, serum: 8,8 HCV RNA IU/mL; doğrusal aralık – 25 ila 3,91×108 IU/mL
  • FDA-IVD: Duyarlılık (LoD; tüm genotipler genelinde) – 20 IU/mL; Doğrusal aralık – HCV RNA'sının 25 ila 3×108 IU/mL aralığında miktar tayini
  • Gerçek zamanlı PCR ile amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan® 48 Analizörü

 

Avantajlar

  • COBAS® TaqMan® 48 Analizöründeki otomatik kapalı tüp amplifikasyon ve saptama teknolojisi sayesinde test hatalarını ve manuel müdahale adımlarının sayısını en aza indirir
  • Numune takibi için barkodlu numune kullanımı sayesinde daha iyi sonuç bütünlüğü sağlar – AmpErase enzimi kontaminasyon riskini azaltır – dahili ölçüm standardı, kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır
Kullanım amacı

Kullanım amacı

High Pure Sistemi (HPS) ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HCV Testi v2.0, insan serumunda veya plazmasında HCV RNA genotip 1-6'nın miktar tayinine yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir ve manuel örnek hazırlama işlemi için High Pure Sistemi Viral Nükleik Asit Kiti kullanılırken, otomatik amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan® 48 Analizörü kullanılır. Bu test; serum veya plazma HCV RNA düzeylerinde meydana gelen değişikliklerle ölçüldüğü üzere antiviral tedaviye verilen viral yanıtın değerlendirilmesinde yardımcı olarak klinik tablo ve diğer laboratuvar markerleri ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 

COBAS® TaqMan® HCV Testi v2.0, kandaki veya kan ürünlerindeki HCV varlığı için bir tarama testi olarak ya da HCV enfeksiyonu varlığını doğrulamak amacıyla bir diagnostik test olarak kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.

Ruhsat durumu

CE-IVD