COBAS® TaqMan® MTB Testi

COBAS® TaqMan® MTB Testi ürün görseli

Gelişmiş iş akışı

Mycobacterium tuberculosis (MTB) kompleks DNA'sının kalitatif olarak saptanmasına yönelik gerçek zamanlı PCR testi

Bu testte; balgam ve bronşiyal alveolar lavajlar (BAL) dahil olmak üzere sıvılaşmış, dekontamine edilmiş ve konsantre insan solunum yolu örneklerinde MTB'nin saptanması için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) nükleik asit amplifikasyon ve hidroliz probları kullanılmaktadır.

Özellikler ve avantajlar

  • Yüksek iş üretimi ile kullanım kolaylığı
  • Çalışma başına en fazla 48 test
  • Numune hazırlama adımından sonra sadece 2,5 saat içinde sonuçlar alınır
  • MTB kompleksinde bulunan tüm Mycobacteria türleri ile birlikte değerlendirildiğinde toplam %99'luk kapsayıcılık
  • Roche'un AmpErase Enzimi ile birlikte daha düşük kontaminasyon
  • COBAS® TaqMan® 48 Analizöründe çalışır
  • Kapalı bir sistemde otomatik amplifikasyon ve saptama
  • Her test için sistematik dahili kontrol
  • Laboratuvarda gelişmiş kalite kontrolü

Kullanım amacı

 

Bu test; balgam ve bronşiyal alveolar lavajlar (BAL) dahil olmak üzere sıvılaşmış, dekontamine edilmiş ve konsantre insan solunum yolu örneklerinde Mycobacteria tuberculosis (MTB) kompleksi DNA'sının kalitatif olarak saptanmasına yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. Bu testte manuel örnek hazırlama işlemi için AMPLICOR® Solunum Yolu Örneği Hazırlama Kiti kullanılırken, otomatik amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan® 48 Analizörü kullanılmaktadır.

Ruhsat durumu

CE-IVD