cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0

Tek test kitiyle HIV, HBV ve HCV çalışması

cobas® TaqScreen MPX testi, v2.0 HIV, HCV ve HBV için hızlı test kiti

Tek testle üç sonuç

 

cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0, kaynak plazma dahil insan tam kanı ve kan bileşeni bağışlarında HIV, HCV ve HBV virüsünün hızla ayırt edilmesini sağlayan bir multipleks, gerçek zamanlı PCR testidir.

 

 

Özellikler

  • Tek bir testte 3 virüsün (HIV, HCV ve HBV) gerçek zamanlı olarak saptanması ve tanımlanması
  • Kullanımı kolay tek bir testte 5 kritik viral hedefi (HIV-1 Grup M, HIV-1 Grup O, HIV-2, HCV ve HBV) kapsar
  • Yeni viral dizilere dayalı olarak daha fazla viral hedef kapsayıcılığı

 

Avantajlar

 

  • Gerçek zamanlı PCR için kalibrasyon gerekmez
  • Dondurulması gerekmeyen kullanıma hazır reaktifler
  • Viral ayırt edici testlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak operasyonel verimliliği artırır
  • Tek bir platformda iyileştirilmiş iş akışı
Donör taraması için gelişmiş tanı teknolojisi

cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0, donör tarama laboratuvarlarının tek bir testte 3 virüsü ve 5 kritik viral hedefi güvenilir bir şekilde taramasına olanak sağlayarak ve ayırt edici testlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak operasyonel verimliliğe katkı sağlar.

cobas s 201 sistemi ile birlikte kullanıma yönelik cobas® TaqScreen MPX Testi versiyon 2.0 (v2.0), insan plazmasında Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip 1 (HIV-1) Grup M RNA'sının, HIV-1 Grup O RNA'sının, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip 2 (HIV-2) RNA'sının, Hepatit C Virüsü (HCV) RNA'sının ve Hepatit B Virüsü (HBV) DNA'sının doğrudan saptanmasına yönelik bir kalitatif in vitro testtir.


Bu test; tam kan, kan bileşenleri (kırmızı hücreler, trombositler ve plazma) donörleri ve diğer canlı donörler dahil olmak üzere ayrı insan donörlerden alınan plazma örneklerini HIV-1 Grup M RNA'sı, HIV-1 Grup O RNA'sı, HIV-2 RNA'sı, HCV RNA'sı ve HBV DNA'sı için taramada kullanıma yöneliktir. Bu test ayrıca örneklerin donörün kalbi halen atarken alındığı durumlarda organ ve doku donörlerinin taranmasında ve kadavra donörlerden alınan kan örneklerinin test edilmesinde kullanıma yöneliktir. 

Tüm donörlerden alınan plazma örnekleri ayrı ayrı örnekler olarak taranabilir. Tam kan ve kan bileşeni bağışları için plazma örnekleri ayrı ayrı olarak ya da ayrı örnekler içeren kısımlardan oluşan havuzlar halinde HIV, HCV ve HBV seroloji testleriyle birlikte test edilebilir.

 

Ayrı bir numune için sonuçlar eşzamanlı olarak saptanır ve for HIV, HCV ve HBV için ayırt edilir.

 

cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0, HIV antikorları için lisanslı bir donör taraması testinde tekrarlı olarak reaktif olan ve cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0'da HIV için reaktif olan örneklerde HIV enfeksiyonunu doğrulayan bir ek test olarak değerlendirilebilir.

 

The cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0, HCV antikorları için lisanslı bir donör taraması testinde tekrarlı olarak reaktif olan ve cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0'da reaktif olan örneklerde HCV enfeksiyonunu doğrulayan bir ek test olarak değerlendirilebilir. 


cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0, hepatit B yüzey antijeni için lisanslı bir donör taraması testinde tekrarlı olarak reaktif olan ve cobas® TaqScreen MPX Testi v2.0'da reaktif olan örneklerde HBV enfeksiyonunu doğrulayan bir ek test olarak değerlendirilebilir.

 

Bu test HIV, HCV veya HBV enfeksiyonunun tanısında yardımcı olarak kullanıma yönelik değildir.

Ruhsat durumu

CE-IVD