cobas® ️TV/MG

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların oranları yükselmektedir ve CYBE'lerin birbirinden ayırt edilmesi, hastalara hızlı ve etkili tedavi uygulanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. cobas® TV/MG, iki ana hedefi tek bir testte bir araya getirerek CYBE testlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere etkili bir çözüm sunmaktadır. Çok çeşitli örnek türleri genelinde kanıtlanmış bir test performansına sahip  cobas® TV/MG, kolaylıkla güvenilir CYBE testleri yapmanıza imkan tanır.

Özellikler ve avantajlar

 

Performans
 
 • Yüksek duyarlılıklı cobas® TV/MG testi, TV için çok kopyalı bir özel hedef ve MG için ikili hedef tasarımı kullanır.
 • Ürogenital numunelerde kanıtlanmış yüksek performans sunar.
 • Hem erkek hem de kadın hastalarda TV testine yönelik olarak IVD kullanım imkanı sağlar.

 

Farklı numune tipleri ile çalışma imkanı
 
 • İdrar örnekleri ile validedir.
 • cobas® PCR ortamı içine klinisyenler tarafından alınmış ve klinisyen talimatlarına göre hastalar tarafından kendi kendine alınmış vajinal sürüntü örnekleri ile endoservikal sürüntü örnekleri kullanılabilir.
 • PreservCyt® Solüsyonu içinde alınmış servikal örnekler ile validedir.
 • Erkek hastalara ait idrar ve meatal sürüntü örnekleri kullanılabilir.

 

 Değişen iş akışı gerekliliklerine uyum

 

 • TV/MG için piyasadaki en yüksek iş üretimli moleküler testtir.
 • 4.608 TV/MG testine kadar cihaz üzeri kapasite ve 90 günlük cihaz üzeri stabilite ile çalışır.
 • Karma test istekleri için ön sınıflandırma gerekmeksizin sürekli numune yüklemeye izin verir.
 • Aynı hasta numunesinden birden çok testin eş zamanlı olarak işlenmesine olanak tanır.
 • LDT'ler dahil tüm CYBE testlerinin tek bir platformda tam otomasyonu ve işlem kontrolü­­nü sunar.

 

 

Trichomonas Vaginalis   

Trichomonas-Vaginalis

Mycoplasma Genitalium

Mycoplasma Genitalium

Kullanım amacı

 

cobas® 6800/8800 Sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® TV/MG, erkek ve kadın hastalara ait idrar numunelerinde, tümü  cobas® PCR Ortamı (Roche Molecular Systems, Inc.) içinde alınmış olmak üzere klinisyen talimatlarına göre hastalar tarafından kendi kendine alınmış vajinal sürüntü örneklerinde, klinisyenler tarafından alınmış vajinal sürüntü örneklerinde, endoservikal sürüntü örneklerinde, klinisyen talimatlarına göre hastalar tarafından kendi kendine alınmış meatal sürüntü örneklerinde ve PreservCyt® Solüsyonu içinde alınmış servikal örneklerde Trichomonas vaginalis (TV) ve/veya Mycoplasma genitalium (MG) DNA'sının saptanmasına yönelik, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanan otomatik, kalitatif bir in vitro diagnostik testtir.

Ruhsat durumu

CE-IVD

İlgili sistemler

cobas® 6800 Sistemi

cobas® 6800 Sistemi

IVD uygulamalar için test deneyiminizi dönüştürün—çalışma başına sadece 2 basit kullanıcı müdahalesi gerektirir ve 8 saate kadar refakatsiz süre sağlar.

Daha fazla bilgi
cobas® 8800 Sistemi

cobas® 8800 Sistemi

Minimum operatör müdahalesiyle rakipsiz performans, yüksek iş hacimli uygulamaların geleceğinde devrim yaratıyor. 

Daha fazla bilgi