Elecsys® Anti-HAV IgM

HAV IgM antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® Anti-HAV IgM

HAV IgM antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Hepatit A virüsü (HAV), akut hepatite yol açan başlıca nedenlerden biridir ve her yıl yaklaşık 1,5 milyon insana bulaştığı tahmin edilmektedir.1 Fekal-oral yoldan bulaşır.2 Enkübasyon süresi 15 – 50 gün arasında değişiklik gösterir.3 Yüksek düzeyde endemik ülkelerde, HAV salgınları genellikle hastane veya okul gibi kalabalık kurumlarda meydana gelmektedir. Düşük düzeyde endemik ülkelerde, yemek hazırlayan ve gıda işlerinde çalışan enfekte kişiler enfeksiyonun ana kaynağıdır.4 Hastalığın bir kronik seyir sergilediği bilinmemektedir ve virüs organizmada kalıcı olmamaktadır.5

Anti-HAV IgM antikorları saptanırsa akut hepatit A enfeksiyonu mevcut olduğu varsayılabilir.6 Anti-HAV IgM antikorları ilk HAV enfeksiyonundan sonraki 2 hafta içinde serumda saptanabilir ve genellikle 3-4 ay içinde ortadan kaybolurlar. Bununla birlikte, Anti-HAV IgM bazı hastalarda daha uzun bir süre boyunca saptanabilir.7,8 Anti-HAV IgM antikorları aşılamadan sonra sadece çok nadiren gelişmektedir.9 Anti-HAV IgM antikorlarını saptamaya yönelik testler, hepatit A enfeksiyonunu tespit etmek üzere akut hepatitin ayrıştırıcı tanısında kullanılır.

Elecsys® Anti-HAV IgM

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  μ-yakalama testi

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <1,0 = non-reaktif
  COI ≥1,0 = reaktif

 • İzlenebilirlik

  Roche referans standardı

 • Numune materyali

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K3-EDTA ve Na-sitrat plazma.

  cobas e 801 modülü: Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA ve Na-sitrat plazma.

 • Numune hacmi

  10 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  6 μL cobas e 801 modülü

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 8 hafta
  cobas e 801 modülü için 16 hafta

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %2,7 – 5,4
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV %2,6 – %7,9
  cobas e 801 modülü: CV %2,0 – 5,3

 • Klinik duyarlılık

  %100 (n = 211)

 • Klinik özgüllük

  %100 (n = 1.312)

Kaynaklar

 

 1. Lemon, S.M., Ott, J.J., Van Damme, P.V., Shouval, D. (2017). Type A viral hepatitis: A summary and update on the molecular virology, epidemiology, pathogenesis and prevention. J Hepatol 68(1), 167-84
 2. Lemon, S.M. (1985). Type A viral hepatitis. New developments in an old disease. N Engl J Med 313, 1059-1067.
 3. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC). Hepatitis A virus in the EU/EEA, 1975–2014. ECDC teknik raporu. Stockholm: ECDC. 2016. Adres: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hepatitis-a-virus-EUEEA-1975-2014.pdf
 4. Fiore, A.E. (2004). Hepatitis A transmitted by food. Clin Infect Dis 38(5), 705-15.
 5. Leman, S.M. and Binn, L.N. (1983). Serum neutralizing antibody response to hepatitis A virus. J Infect Dis 148(6),1033-39.
 6. Lemon, S.M., Brown, C.D., Brooks, D.S., Simms, T.E., Bancroft, W.H. (1980). Specific immunoglobulin M response to hepatitis A virus determined by solidphase radioimmunoassay. Infect Immun 28, 927-936.
 7. Cuthbert, J.A. (2001). Hepatitis A: Old and New. Clin. Microbiol. Rev. 14(1), 38-58.
 8. Stapleton, J.T. (1995). Host immune response to hepatitis A virus. J Infect Dis 171, 9-14.
 9. Sjogren, M.H., Hoke, C.H., Binn, L.N., Eckels, K.H., Dubois, D.R., Lyde, L. et al. (1991). Immunogenicity of an inactivated hepatitis A vaccine. Ann Intern Med 114, 470-1.