Elecsys® Anti-HAV IgM

Hepatit A virüsüne karşı gelişen HAV IgM antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® Anti-HAV IgM

HAV IgM antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® Anti-HAV IgM, insan serumu ve plazmasındaki HAV'a karşı IgM antikorlarının in vitro kalitatif tespitine yönelik bir immünolojik testtir. Test, akut veya yakın zamanda edinilen HAV enfeksiyonunu tespit etmeye yardımcı olarak kullanılır11.

Hepatit A 

Hepatit A, hepatit A virüsü (HAV) enfeksiyonunun neden olduğu akut, inflamatuar bir karaciğer hastalığıdır. HAV, picornavirüs ailesinden zarfsız bir RNA virüsüdür. Bilinen 7 genotipten 4'ü insanları enfekte edebilir. HAV'un yalnızca bir serotipi belgelenmiştir1-5.

Hepatit A virüsü (HAV), akut hepatite yol açan başlıca nedenlerden biridir ve her yıl yaklaşık 1,4 milyon insana bulaştığı tahmin edilmektedir.3-4

HAV, hijyen standartlarının düşük olduğu bölgelerde kişiden kişiye temasla veya kontamine yiyecek veya suyun tüketilmesiyle fekal-oral yolla bulaşır. Yiyecek hazırlama sırasındaki sıcaklık virüsü etkisiz hale getirmek için yetersizse veya yiyecek kontamine olmuşsa, pişmiş yiyecekler HAV'ı bulaştırabilir.1,4-6 HAV yalnızca akut hepatitle ilişkilendirilmiştir ve çoğu hasta enfeksiyondan sonraki iki ay içinde tamamen iyileşir. Enfekte olan kişilerin yalnızca %10 – 15'i 6 aya kadar uzayan veya tekrarlayan hastalık geçirecektir. Anti-HAV IgM semptomların başlangıcından 5 – 10 gün önce tespit edilebilir hale gelir, semptomatik dönemde zirveye ulaşır ve enfeksiyondan 3 – 6 ay sonra hastaların %75'inde tespit edilemez hale gelir.

Anti-HAV IgM antikorları aşılamadan sonra çok nadiren gelişir. Anti-HAV IgM antikorlarını saptamaya yönelik testler, hepatit A enfeksiyonunu belirlemek için akut hepatitin ayırıcı tanısında kullanılır3,7,10.

Elecsys® Anti-HAV IgM

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri,  

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  μ-yakalama testi

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <1,0 = non-reaktif
  COI ≥1,0 = reaktif

 • İzlenebilirlik

  Roche referans standardı

 • Numune materyali

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K3-EDTA ve Na-sitrat plazma.

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri: Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA ve Na-sitrat plazma.

   

   

   

 • Numune hacmi

  10 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  6 μL cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

   

   

   

   

   

   

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 8 hafta
  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri için 16 hafta

   

   

   

   

   

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %2,7 – 5,4
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV %5,0 – %7,9
  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri: CV %2,2 – 5,3

   

   

   

   

   

   

   

 • Klinik duyarlılık

  %100 (n = 211)

 • Klinik özgüllük

  %100 (n = 1.312)

Kaynaklar

 

 1. Cuthbert, J.A. (2001). Hepatitis A: old and new. Clin Microbiol Rev 14(1), 38-58.
 2. Lemon, S.M. et al. (2018). Type A viral hepatitis: A summary and update on the molecular virology, epidemiology, pathogenesis and prevention. J Hepatol 68, 167-184.
 3. Pischke, S., Wedemeyer, H. (2018). Hepatitis A In: Mauss, S. et al. Hepatology. A Clinical Textbook. Ninth Edition. Available from: https://www.hepatologytextbook.com/. [Accessed: May 11, 2020].
 4. World Health Organization (WHO) (2019). Hepatitis A Factsheet. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a.
 5. Yong, H.T., Son, R. (2009). Hepatitis A virus - a general overview. Int Food Res J 16, 455-467.
 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2016). Hepatitis A – Questions and Answers for Health Professionals. Available from: https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/havfaq.htm [Accessed: May 06, 2020].
 7. Hollinger, F.B., Emerson, S.U. (2007). Hepatitis A virus. In: Fields Virology, Knipe OM, Howley PM (eds), 5th edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA Chapter 27, pp. 911-947.
 8. Stapleton, J.T. (1995). Host Immune Response to Hepatitis A Virus. J Inf Dis 171(suppl 1), 89-14.
 9. Roque-Afonso, A.M. et al. (2010). Hepatitis A virus: serology and molecular diagnostics. Future Virol 5(2), 233-242.
 10. Sjogren, M.H. et al. (1991). Immunogenicity of an inactivated hepatitis A vaccine. Ann Intern Med 114, 470-1.
 11. Elecsys® Anti-HAV IgM method sheet, V17.0 2022-06.