Elecsys® Anti-HBs II

Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) antikorlarının kantitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® Anti-HBs II

Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) antikorlarının kantitatif tayini için immünokimya testi

Hepatit B, hepatit B virüsünün (HBV) neden olduğu potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir karaciğer enfeksiyonudur. Hastalıklı bir kişinin kanıyla veya diğer vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşır.1 Her zaman kendi kendini sınırlayan bir hastalık değildir: Yetişkinlerde akut enfeksiyonların yaklaşık %5'i farklı şiddet derecelerindeki bir kronik hastalık seyrini takiben meydana gelmektedir; çocuklarda vakaların %95'a kadarında kronik hepatit B gelişimi gözlenmektedir.1

Bugün yaklaşık 300 milyon insanın HBV enfeksiyonuyla yaşamını sürdürdüğü tahmin edilmektedir. 2019'da, hepatit B, çoğu komplikasyonlar (siroz ve hepatosellüler karsinom) neticesinde olmak üzere 820.000 kişinin ölümüne yol açtı.1 Anti-HBs, hepatit B yüzey antijenine yönelik bir antikordur.2,3 Anti-HBs, hepatit B yüzey antijeninin (HBsAg) ortadan kaybolmasından birkaç hafta sonra saptanabilir.4,5

Anti-HBs bir hepatit B enfeksiyonunu takiben veya hepatit B aşısı yapıldıktan sonra oluşabilir.4,5 Tüm alt tiplerde ortak olan HBsAg immünodeterminant "a" determinant bölgesine karşı ve alt tipe özgü determinantlara karşı antikorlar oluşur.2,6,7

Anti-HBs testleri, hepatit B aşısı bağlamında aşılamanın gerekliliğini ve başarısını kontrol etmek amacıyla kullanılır.3,5,8 Anti-HBs testleri ayrıca akut hepatit B enfeksiyonu sonrasında hastalığın seyrini izlemek için de kullanılır.4

 

Elecsys® Anti-HBs II

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri,

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Çift antijenli sandviç testi

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  <10 IU/L = non-reaktif
  ≥10 IU/L = reaktif

 • İzlenebilirlik

  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Birinci Referans Standardı 1977

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma.

 • Numune hacmi

  40 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  24 μL cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

   

   

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 8 hafta
  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri için 16 hafta

   

   

   

   

   

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %4,8 – 8,3
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV %3,4 – 6,8
  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri: CV %3,6 – 6,9

   

   

   

 • Rölatif duyarlılık

  %100 (n = 296, aşılananlar)
  %100 (n = 373, HBV enfeksiyonundan kurtulanlar)

 • Rölatif özgüllük

  %99,78 (n = 2.673, kan donörü)
  %99,45 (n = 1.623, rutin numuneler)

Kaynaklar

 

 1. WHO. Hepatitis B Fact sheet. Latest update: 2 June 2022. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b, accessed January 2023.
 2. Seeger, C., Zoulim, F., Mason, W.S. (2007). Hepadnaviruses. In: Field’s Virology, Knipe DM, Howley RM (eds), 5th edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA. Chapter 76, 2977-3029.
 3. WHO (2009). Hepatitis B vaccines. Wkly Epidemiol Rec 84, 405-419.
 4. Liaw, Y.F., Chu, C.M. (2009). Hepatitis B virus infection. Lancet 373, 582-592.
 5. Caspari, G., Gerlick, W.H. (2007). The serologic markers of hepatitis B virus infection – proper selection and standardized interpretation. Clin Lab 53, 335-343.
 6. Kramvis, A., Kew, M., François, G. (2005). Hepatitis B virus genotypes. Vaccine 23, 2409-2423.
 7. Michel, M.L., Tiollais, P. (2010). Hepatitis B vaccines: protective efficacy and therapeutic potential. Pathol Biol (Paris) 58, 288-295.
 8. Elgouhari, H.M., Abu-Rajab Tamini, T.I., Carey, W. (2008). Hepatitis B virus infection: understanding its epidemiology, course, and diagnosis. Cleve Clin J Med 75, 881-889.