Elecsys® Anti-HCV II

HCV antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys Anti-HCV II

HCV antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Karaciğer hastalığının başlıca nedenlerinden biri olan hepatit C virüsü, dünya genelinde 71 milyondan fazla insanda kronik enfeksiyona ve yılda 399.000 insanın ölümüne yol açan ciddi bir sağlık sorunudur.1 Asemptomatik enfeksiyon oranının yüksek olması nedeniyle, klinik tanı konulması zordur ve tarama testleri büyük önem taşımaktadır.2

Kronik HCV enfeksiyonu siroz ve hepatosellüler karsinoma neden olabilir; dolayısıyla, kronik hepatit yönetiminde ve tedaviye ihtiyaç duyan hastaların belirlenmesinde atılması gereken ilk adım HCV antikorlarının erken saptanmasıdır.3

Elecsys® Anti-HCV II, akut ve kronik enfeksiyon sırasında ve düzelmiş bir enfeksiyon sonrasında HCV antikorlarının varlığını göstermek için kullanılır.

Elecsys® Anti-HCV II

Elecsys® Anti-HCV II

 • Sistemler

  cobas e 411 analizör, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Tek adımlı çift antijenli sandviç testi

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <0.9 = non-reaktif
  0.9 ≤COI <1.0 = gri bölge
  COI ≥1 = reaktif

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, ACD, CPDA ve Na-sitrat plazma. Ayırıcı jel içeren plazma tüpleri kullanılabilir.

 • Numune hacmi

  50 μL cobas e 411 analizör, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  30 μL cobas e 801 modülü

 • Cihaz üstü stabilite

  sürekli cihaz üzerinde saklanması (20 – 25 °C) durumunda 31 gün veya değişimli olarak soğutucuda ve analizörde saklanması (20 – 25 °C) durumunda 7 hafta + 80 saate kadar. cobas e 411 analizör, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  31 days cobas e 801 modülü

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizör: CV %3.8 – 5.2
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri CV %1.6 – 4.0
  cobas e 801 modülü CV %1.2 – 2.1

 • Rölatif duyarlılık

  %100 (n = 765)

 • Rölatif özgüllük

  %99.84 (n = 6,850, kan donörü)
  %99.66 (n = 3,922, hastanede yatan hasta)

Kaynaklar

 

 1. Global Hepatit Raporu 2017. Geneva: Dünya Sağlık Örgütü; 2017. Lisans: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-eng.pdf
 2. Easterbrook, P.J., Roberts, T., Sands, A., Peeling, R. (2017). Diagnosis of viral hepatitis. Current Opinion in HIV and AIDS. 12(3), 302-314.
 3. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016 (2017). Journal of Hepatology 66(1), 153-194.