Elecsys® Anti-TSHR

TSH reseptörü otoantikorlarının kantitatif tayinine yönelik test

Elecsys® Anti-TSHR

Otomatik test

Elecsys Anti-TSHR, TSH reseptörü otoantikorlarının saptanmasına yönelik tam otomatik bir testtir

 

Klinik kullanım alanı

 

 • Graves otoimmün hipertroidini saptama veya dışlama ve tiroid bezinin dissemine otonomisinden ayırt etme1
 • Tedavi izleme ve nüks tahmini1
 • Gebeliğin son trimesterinde fetal hipertroidi gelişimi riskini değerlendirme2

 

Verimlilik

 

 • İş akışı verimliliği sağlayan tam otomatik test platformu, tiroid hastalıklarının ayırıcı tanısı için gerekli testlerin birleştirilmesine olanak sağlar
 • Anti-TSHR sonuçlarının mevcut olması, tiroid hastalıklarının ayırıcı tanısını ve erken tedaviyi destekler

 

Standart hale getirilmiş sonuçlar

 

 • Kanıtlanmış ECL teknolojisine dayanan test kalitesi
 • Tüm ölçüm aralığı genelinde düşük CV değerleri (şekil 1)
 • Yüksek özgüllük ve yüksek duyarlılık3 
Elecsys Anti-TSHR

Şekil 1: Elecsys Anti-TSHR'nin yaklaşık 0.9 IU/L'lik fonksiyonel duyarlılığı, eşik değerinin (≥1.75 IU/L) altında olması nedeniyle patolojik sonuçların ayırt edilmesine olanak sağlar.

Elecsys® Anti-TSHR

 • Test süresi

  27 dk

 • Numune hacmi

  50 μL

 • Ölçüm aralığı

  0.3 – 40 IU/L

 • Fonksiyonel duyarlılık

  0.9 IU/L

 • Eşik değeri

  1.75 IU/L 

 • Hassasiyet

  < %6

 • Standardizasyon

  NIBSC 1st IS 90/673

Kaynaklar

 

 1. Barbesino, G. and Tomer, Y. (2013). Clinical review: Clinical utility of TSH receptor antibodies. J Clin Endocrinol Metab, 98(6):2247-55.
 2. Erik, K.A. et al. (2017). Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. DOI: 10.1089/thy.2016.0457.
 3. Hermsen, D. et al. (2009). Technical evaluation of the first fully automated assay for the detection of TSH receptor autoantibodies. Clin Chim Acta, 401(1-2):84-89.