Elecsys® CA 125 II

Roche Elecsys® CA 125 II testi, yumurtalık kanseri hastalarının izlenmesi ve gözetimini desteklemek üzere kan numunelerinde kullanıma yönelik ve ROMA algoritmasıyla pelvik kitleli hastaların risk değerlendirmesi için HE 4 ile birlikte kullanıma yönelik bir tümör belirteci testidir

Elecsys® CA 125 II

Roche Elecsys® CA 125 II testi, yumurtalık kanseri hastalarının izlenmesi ve gözetimini desteklemek üzere kan numunelerinde kullanıma yönelik ve ROMA algoritmasıyla pelvik kitleli hastaların risk değerlendirmesinde HE4 ile birlikte kullanıma yönelik bir tümör belirteci testidir

 • Epitelyal kökenli yumurtalık tümörlerinin büyük bir bölümünde CA 125 bulunur1-2
 • Pelvik kitle değerlendirmesinde ve yumurtalık kanserinin tedavi ve nüks izlemesinde kullanım için uluslararası kılavuzlarda CA 125'ten yaygın olarak bahsedilmektedir3-5
 • Pelvik kitle ile gelen kadınlarda, ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm [Yumurtalık Kanseri Malignite Riski Algoritması]) kullanılarak HE4 ve CA 125'in birlikte kullanımı, I./II. evre yumurtalık kanserinde bile yumurtalık kanseri riskini değerlendirme duyarlılığı ve özgüllüğünü CA 125'in tek başına kullanımına kıyasla daha fazla artırabilir6-8
 • Ek olarak, HE4, hastalık nüksü ve hastalık progresyonu olan hastaların tanımlanmasında CA 125'i tamamlar9-11

Elecsys® CA 125 II

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune hacmi

  20 μL

 • Saptama sınırı*

  LoB 0,6 U/mL

 • Ölçüm aralığı

  0,6 – 5000 U/mL

 • İzlenebilirlik

  Enzymun-Test CA 125 II yöntemi

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum
  Li-herapin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazmanın yanı sıra plazma tüpleri

Kaynaklar

 

 1. Clarke-Pearson, D.L. (2009) NEJM 361-2
 2. Kabawat S.E. (1983) Am. J. Clin. Pathol. 79: 98-104
 3. NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Ovarian Cancer Including Fallopian Tube Cancer and Primary Periotoneal Cancer. Version 1.2016
 4. NICE (National Institute for Health and Clinical Exellence) Clinical Guideline: Ovarian Cancer: The Recognition and Initial Management of Ovarian Cancer, issued April 2011. NICE Clinical Guideline 122.
 5. Ledermann J.A. et al. (2013) Annals of Oncology 24 (Supplement 6): vi24–vi32, 2013
 6. Moore, R.G. et al. (2011) Obstet. and Gynecol. 118: 280-288
 7. Ortiz-Muñoz, B. et al. (2012) Tumor Biol. 35(7): 7249-58
 8. Karlsen, M.A. et al. (2012). Gynecol. Oncol. 127: 379-383
 9. Schummer, M. et al. (2012) Gynecol. Oncol. 125: 65–69
 10. Allard, J. et al. (2008) J. Clin. Oncol. 26 (May 20 Suppl): abstract 5535
 11. Escudero, J.M. et al. (2014). Tumor Biol. 35 (Suppl 1): S1-S9