Elecsys® CA 125 II

Roche Elecsys® CA 125 II testi, yumurtalık kanseri hastalarının izlenmesi ve gözetimini desteklemek üzere kan numunelerinde kullanıma yönelik ve ROMA algoritmasıyla pelvik kitleli hastaların risk değerlendirmesi için HE 4 ile birlikte kullanıma yönelik bir tümör belirteci testidir

Elecsys® CA 125 II

Roche Elecsys® CA 125 II testi, yumurtalık kanseri hastalarının izlenmesi ve gözetimini desteklemek üzere kan numunelerinde kullanıma yönelik ve ROMA™ algoritmasıyla pelvik kitleli hastaların risk değerlendirmesinde HE4 ile birlikte kullanıma yönelik bir tümör belirteci testidir

 • Epitelyal kökenli yumurtalık tümörlerinin büyük bir bölümünde CA 125 bulunur1-2
 • Pelvik kitle değerlendirmesinde ve yumurtalık kanserinin tedavi ve nüks izlemesinde kullanım için uluslararası kılavuzlarda CA 125'ten yaygın olarak bahsedilmektedir3-5
 • Pelvik kitle ile gelen kadınlarda, ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm [Yumurtalık Kanseri Malignite Riski Algoritması]) kullanılarak HE4 ve CA 125'in birlikte kullanımı, I./II. evre yumurtalık kanserinde bile yumurtalık kanseri riskini değerlendirme duyarlılığı ve özgüllüğünü CA 125'in tek başına kullanımına kıyasla daha fazla artırabilir6-8
 • Ek olarak, HE4, hastalık nüksü ve hastalık progresyonu olan hastaların tanımlanmasında CA 125'i tamamlar9-11

Elecsys® CA 125 II

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune hacmi

  20 μL

 • Saptama sınırı*

  LoB 0,6 U/mL

 • Ölçüm aralığı

  0,6 – 5000 U/mL

 • İzlenebilirlik

  Enzymun-Test CA 125 II yöntemi

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum
  Li-herapin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazmanın yanı sıra plazma tüpleri

Kaynaklar

 

 1. Clarke-Pearson, D.L. (2009) NEJM 361-2
 2. Kabawat S.E. (1983) Am. J. Clin. Pathol. 79: 98-104
 3. NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Ovarian Cancer Including Fallopian Tube Cancer and Primary Periotoneal Cancer. Version 1.2016
 4. NICE (National Institute for Health and Clinical Exellence) Clinical Guideline: Ovarian Cancer: The Recognition and Initial Management of Ovarian Cancer, issued April 2011. NICE Clinical Guideline 122.
 5. Ledermann J.A. et al. (2013) Annals of Oncology 24 (Supplement 6): vi24–vi32, 2013
 6. Moore, R.G. et al. (2011) Obstet. and Gynecol. 118: 280-288
 7. Ortiz-Muñoz, B. et al. (2012) Tumor Biol. 35(7): 7249-58
 8. Karlsen, M.A. et al. (2012). Gynecol. Oncol. 127: 379-383
 9. Schummer, M. et al. (2012) Gynecol. Oncol. 125: 65–69
 10. Allard, J. et al. (2008) J. Clin. Oncol. 26 (May 20 Suppl): abstract 5535
 11. Escudero, J.M. et al. (2014). Tumor Biol. 35 (Suppl 1): S1-S9