Elecsys® Kalsitonin

Medüller tiroid karsinomunun (MTC) tanılanması ve izlenmesine yönelik immünokimya testi

Elecsys® Kalsitonin

Medüller tiroid karsinomunun (MTC) tanılanması ve izlenmesine yönelik bir immünokimya testi

Tiroid karsinomu, endokrin sisteminin en yaygın malignitesidir. Tüm tiroid karsinomu hastalarının %5'i ila %10'unda bir medüller tiroid karsinomu (MTC) tanımlanmaktadır.1 Bu karsinomlar, yüksek serum kalsitonin konsantrasyonlarına yol açtığından serum kalsitonini ölçen immünokimyasal testler yoluyla yüksek doğrulukla ve özgüllükle tespit edilebilir.2

Diagnostik belirteç olan kalsitonin hem hastalık tanısının konulmasını sağlayan hem de MTC hastalarının tiroid cerrahisinden sonra yaşam boyu izlenmesinde kullanılabilen duyarlı ve spesifik bir tümör belirtecidir.2

 

MTC için yüksek özgüllüğe sahip bir belirteç 

 

 • MTC'nin tanı ve takibi için duyarlı bir yöntem
 • Tümör yükü ile yüksek korelasyon - yeni veya rezidüel hastalığın erken saptanmasını destekler2

 

Yüksek hassasiyetli Elecsys® Kalsitonin

 

 • Düşük konsantrasyonlarda yüksek duyarlılık ve hassasiyet gelişmiş takip ve izleme olanağı sağlar 
 • Tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek hassasiyet, doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur3

 

Eksiksiz otomatik tiroid portföyü ile iş akışı verimliliği

 

 • Rutin tiroid testleri ve Elecsys TgII, Elecsys Kalsitonin, Elecsys Anti-Tg, Elecsys Anti-TPO ve Elecsys Anti-TSHR gibi özel testler dahil olmak üzere tiroid hastalıklarının ayırıcı tanısı için gerekli tüm testler tek bir platformda birleştirilmiştir.

Elecsys® Kalsitonin

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune materyali

  Serum, Li-heparin plazma, K2-EDTA'lı plazma, K3-EDTA'lı plazma

 • Numune hacmi

  50 μL

 • LoB, LoD, LoQ*

  0,3 pg/mL, 0,5 pg/mL, 1 pg/mL

 • Ölçüm aralığı

  0,5 – 2.000 pg/mL

 • İzlenebilirlik

  IRP DSÖ 89/620

 • Toplam hatalı ölçüm: cobas e 411 analizörü

  %2,6 – 5,2

 • Toplam hatalı ölçüm: cobas e 601/cobas e 602 modülleri

  %1,6 – 2,3

* LoB = Boş Sınırı; LoD = Saptama Sınırı; LoQ = Ölçüm Sınırı; toplam izin verilen hata payı ≤ %30

Kaynaklar

 

 1. Fedala et al. (2016). The interest of Calcitonin in the Diagnosis and the treatment of Medullary Thyroid Cancer, Journal of Dental and Medical Sciences, 15(12):109-111
 2. Wells et al. 2015, Revised American Thyroid Association Guidelines for the Management of Medullar Thyroid Carcinoma. Thyroid 25(6): 567-616
 3. Yöntem sayfası Elecsys® Calcitonin Mat. No.: 0644583/07027044