Elecsys® Chagas

Trypanosoma cruzi antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys Chagas

Trypanosoma cruzi antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Chagas hastalığı, kamçılı protozoa paraziti Trypanosoma cruzi'den (T. cruzi) kaynaklanan bir hastalıktır.1 Endemik bölgelerdeki kan ile beslenen triatomine böcekleri yoluyla, enfekte kan ürünleri, organ nakli, konjenital olarak anneden bebeğe ve kontamine besinlerin tüketilmesi yoluyla bulaşır.1

T. cruzi, Amerika kıtasında bulunur ancak Kanada, ABD ve Avrupa'daki ve diğer bölgelerdeki, Japonya ve Avustralya dahil birkaç ülkede de sorun haline gelmiştir.2,3,4 Dünya genelinde 6-7 milyon insanın T. cruzi ile enfekte olduğu ve bunların %20 ila %30'unda semptomatik, potansiyel olarak yaşamı tehdit edici Chagas kardiyomiyopatisi ve gastrointestinal hastalık görüldüğü tahmin edilmektedir.5

Pozitif seroloji, aktif T. cruzi enfeksiyonuna dair veya geçmişte bu enfeksiyona maruz kalındığına dair bir belirti olarak kabul edilir.6 Elecsys® Chagas testinde, T. cruzi antikorlarının tayini için rekombinant antijenler kullanılır.

Elecsys Chagas

Elecsys® Chagas

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

 • Test süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Tek adımlı çift antijenli sandviç immünolojik testi. Test, T. cruzi IgG antikorlarını saptar.

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI < 1,0 = non-reaktif
  COI ≥ 1,0 = reaktif

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA ve Na-sitrat plazma. Ayırıcı jel içeren plazma tüpleri kullanılabilir.

 • Numune hacmi

  30 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  18 μL cobas e 801 modülü

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 28 gün
  cobas e 801 modülü için 16 hafta

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %3,9 – 4,3
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri CV %3,3 – 4,3
  cobas e 801 modülü CV %1,6 – 2,4

 • Rölatif duyarlılık

  %100 (n = 674)

 • Analitik özgüllük

  Başka enfeksiyöz hastalık bulunan 594 numuneden 593'ü çapraz reaktivite sergilememiştir*

 • Rölatif özgüllük

  %99,90 (n = 14.681 kan donörü)
  %100 (n = 313 gebe kadın)
  %100 (n = 517 hastaneye yatırılmış hasta)

*1 adet Sıtma pozitif numunenin (204 numune içinden) Elecsys Chagas için pozitif olduğu tespit edilmiştir. 6 ilave numune (Dengue: 5/Leishmaniosis: 1) tablonun dışında bırakılmıştır. Bu numuneler, Chagas endemik bölgelerden alınmış ve Elecsys Chagas tesitinde ve en az bir ilave Chagas antikor testinde reaktif bulunmuştur.

Kaynaklar

 

 1. Rassi, A.Jr., Rassi, A., Marin-Neto, J.A. (2010). Chagas disease. Lancet 375, 1388-1402.
 2. Gascon, J., Bern, C., Pinazzo, M.J. (2010). Chagas disease I Spain, the United States and other non-endemic countries. Acta Trop 115 (1-2), 22-27.
 3. Bern, C. (2015). Chagas disease. N Engl J Med. 373, 456-466.
 4. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Chagas Disease in Latin America: an epidemiological update based on 2010 estimates. (2015). Wkly Epidemiol Rec 90, 33-43.
 5. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Chagas disease (American trypanosomiasis). Bilgi formu. Adres: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis). Son ziyaret tarihi: Temmuz 2018.
 6. Elecsys® Chagas Prospektüsü 2016-09, V 1.0.