Elecsys® CMV IgG

CMV IgG antikorlarının kantitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® CMV IgG

CMV IgG antikorlarının kantitatif tayini için immünokimya testi

Sitomegalovirüs (CMV), insanlarda yaygın olarak görülen bir herpes virüsüdür ve konjenital malformasyonların başta gelen enfeksiyöz nedenidir.1 Anti-CMV IgG ve IgM reaktif numuneler akut, yakın zaman önce yakalanılmış veya yeniden aktive olmuş bir enfeksiyona işaret edebilir.

Fetal semptomatik konjenital enfeksiyon çoğunlukla primer maternal enfeksiyonu takiben rahim içinde bulaşma yoluyla meydana geldiğinden, primer enfeksiyona karşı nüks eden enfeksiyonun, spesifik olmayan IgM'nin veya CMV'ye özgü IgM antikoru persistansının ayırıcı tanısı gebeliğin yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.2 Primer yanıt sırasında erken bir evrede üretilen antikorlar, daha sonraki bir aşamada üretilenlere kıyasla daha düşük bir antijen aviditesine sahiptir.2

Elecsys® CMV IgG

Elecsys® CMV IgG

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

   

 • Test Süresi

  Paralel olarak 18 dakika

   

 • Test prensibi

  Tek adımlı çift antijenli sandviç prensibi

   

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

   

 • Yorumlama

  <0,5 U/mL = non-reaktif
  0,5 – 1,0 U/mL = gri bölge
  ≥1,0 U/mL = reaktif

   

 • İzlenebilirlik

  Bu yöntem bir Roche standardına göre standardize edilmiştir 

   

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li‑heparin, Na‑heparin, K2‑EDTA, K3‑EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA ve  Na‑sitrat plazma.

   

 • Numune hacmi

  20 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  12 μL cobas e 801 modülü

   

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 3 hafta
  cobas e 801 modülü için 16 hafta

   

 • Ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %3,2 – 3,9       
  cobas e 601 / 602 modülleri: CV %3,2 – 4,5  
  cobas e 801 modülü: CV %2,3 – 5,7 %

   

Kaynaklar

 

 1. Van Zuylen, W.J. et al. (2014). Obstet Med 7, 140-146.
 2. Buxmann, H. et al. (2017). Dtsch Arztebl Int 114, 45-52.