Elecsys® CMV IgM

CMV IgM antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® CMV IgM

CMV IgM antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Sitomegalovirüs (CMV), insanlarda yaygın olarak görülen bir herpes virüsüdür ve konjenital malformasyonların başta gelen enfeksiyöz nedenidir1. Global prevalans oranı, sanayileşmiş Batı ülkelerinde %40 ile 60 arasında, düşük kaynaklara sahip kırsal bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde ise %80 ile 100 arasında değişmektedir2.

CMV, mukoz membranların enfeksiyöz vücut sıvılarıyla doğrudan temas etmesi sonucu bulaşır. Bununla birlikte, seropozitif donörlerden kan ve kan ürünlerinin nakli ve organ nakli neticesinde de bulaşma meydana gelebilmektedir3. Sağlıklı bireylerde, akut enfeksiyon çoğunlukla subklinik veya asemptomatiktir ve latent bir hal almaktadır.4 Bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda enfeksiyonun yeniden aktive olması sıklıkla şiddetli klinik sonuçlarla ilişkilendirilmektedir.4 Gebelik sırasında enfekte anneden fetüse dikey bulaşma meydana gelmektedir.4  Bu tür bir bulaşma; fetüse ciddi zararlar verebilir. 

CMV enfeksiyonunun tanısı genellikle Anti-CMV IgG ve IgM antikorlarının saptanmasıyla ve enfeksiyonun yaşını belirlemek üzere IgG avidite testinin yapılmasıyla başlar. 

Elecsys® CMV IgM

Elecsys® CMV IgM

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

 • Test Süresi

  Paralel olarak 18 dakika 

 • Test prensibi

  μ-yakalama testi    

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <0,7 = non-reaktif
  ≥0,7 – <1,0 COI = belirsiz
  COI ≥1,0 = reaktif    

 • İzlenebilirlik

  Bu yöntem bir Roche standardına göre standardize edilmiştir

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na‑heparin, K2‑EDTA, K3‑EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA ve  Na‑sitrat plazma.    

 • Numune hacmi

  10 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  6 μL cobas e 801 modülü

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 14 gün
  cobas e 801 modülü için 16 hafta

 • Ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %3,2 – 5,3    
  cobas e 601 / 602 modülleri: CV %3,8 – 6,1    
  cobas e 801 modülü: CV %1,4 – 2,2

 • Primer enfeksiyonlarda duyarlılık

  %93,0 (n = 114)
  %93,1 (n = 29)
  %92,3 (n = 52)
  %91,2 (n = 34)
  %96,5 (n = 57)    

 • Rutin numunelerde özgüllük

  %98,8 (n = 501) daha düşük %95 güven aralığı: %97,4
  %97,1 (n = 591) daha düşük %95 güven aralığı: %95,4
  %97,0 (n = 507) daha düşük %95 güven aralığı: %95,2    

Kaynaklar

 

 1. Van Zuylen, W.J. et al. (2014). Obstet Med 7, 140-146.
 2. Buxmann, H. et al. (2017). Dtsch Arztebl Int 114, 45-52.
 3. Ljungman, P. (2004). British Journal of Haematology 125, 107-116.
 4. Revello, M.G. et al. (2002). Clin Microbiol Rev 15, 680-715.