Elecsys® EBV paneli

Epstein-Barr virüsüne (EBV) karşı spesifik antikorların kalitatif saptanmasına yönelik immünokimya testleri

Elecsys pack
Epstein-Barr virüsüne (EBV) karşı spesifik antikorların kalitatif saptanmasına yönelik immünokimya testleri

Elecsys® EBV paneli Epstein-Barr virüsüne (EBV) spesifik antikorları saptamaya yönelik üç immünokimyasal testten oluşmaktadır. Üç test, Elecsys® EBV IgM, Elecsys® EBV VCA IgG ve Elecsys® EBV EBNA IgG, hastanın EBV enfeksiyon evresini doğru şekilde belirlemek için birlikte kullanılmalıdır.

 

Elecsys® EBV IgM

Elecsys® EBV VCA IgG

Elecsys® EBV EBNA IgG

 

Epstein-Barr virüsü (EBV)

 

Epstein-Barr virüsü (EBV), erişkinlik çağı itibariyle global popülasyonun %90'ından fazlasını enfekte eden insanlardaki en yaygın virüstür1-2. Esasen tükürük ile aynı zamanda cinsel yolla ve solid organ hematopoietik kök hücre transplantasyonu ile de bulaşır2. Primer enfeksiyon sonrasında EBV, B hücrelerinde latent durumda ömür boyu kalır1. Klinik belirtiler hastaların immün durumuna göre değişkenlik gösterir. Primer enfeksiyon çocukluk çağında sıklıkla asemptomatiktir ancak adölesanlarda ve erişkinlerde sıklıkla enfeksiyöz mononükleoza (IM) yol açar. IM ateş, farenjit ve lenfadenopati üçlüsüyle karakterizedir ancak kendi kendini sınırlayıcı olup nadiren şiddetli komplikasyonlara yol açar3. İmmün-kompromize bireylerde EBV enfeksiyonu, lenfomalar ve karsinomlar dahil çeşitli otoimmün ve neoplastik hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir3.


EBV seroloji testleri rutin olarak EBV enfeksiyon evresini belirlemek, enfeksiyöz mononükleoz klinik tanısını doğrulamak ve transplant donörlerinin ve alıcılarının transplantasyon öncesindeki immün durumlarını belirlemek için gerçekleştirilir2,4,5. İmmünolojik yönden sağlıklı bireylerde VCA (viral kapsid antijenleri) IgG ve IgM EBV spesifik antikorları bulunması ve EBNA-1 (Epstein-Barr nükleer antijenleri) IgG antikorları bulunmaması akut enfeksiyona işaret eder. Bunun aksine VCA IgG ve EBNA-1 IgG antikorlarının bulunması ve IgM antikorlarının bulunmaması geçirilmiş enfeksiyona işaret eder4,6.

 

Man looking at an instrument

Elecsys® EBV IgM

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü

  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri

  cobas e 801 modülü

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  µ-yakalama tayini

   

   

   

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI < 0,6 = non-reaktif, COI . 0,6 ila < 1,0 = sınırda, COI . 1,0 = reaktif

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya içerisinde seperasyon jeli bulunan tüpler kullanılarak alınan serum, Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA plazma.İçerisinde ayırma jeli bulunan plazma tüpleri kullanılabilir.

 • Numune hacmi

  10 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülü
  6 μL cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimi

 • Cihaz üstü stabilite

  28 days cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülü
  16 weeks cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimi

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV 2.0 – 3.0 %
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV 1.9 – 2.5 %
  cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri: CV 2.1 – 3.5 %

 • Rölatif duyarlılık

  EBV erken ve akut enfeksiyon (N = 414): %98,31 (%96,55 - 99,18*)

 • Rölatif özgüllük

  EBV seronegatif ve geçirilmiş enfeksiyon (N = 1174): 97,44 (%96,38 - 98,20)

* %95 güven aralığı (2 taraflı)

Elecsys® EBV VCA IgG

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Çift antijen sandviç testi

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI < 0,7 = non-reaktif, COI . 0,7 ila < 1,0 = sınırda, COI . 1,0 = reaktif

   

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya içerisinde seperasyon jeli bulunan tüpler kullanılarak alınan serum, Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA plazma.

  İçerisinde ayırma jeli bulunan plazma tüpleri kullanılabilir

   

 • Numune hacmi

  35 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  21 μL cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri

 • Cihaz üstü stabilite

  28 days cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  16 weeks cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV 2.4 – 3.8 %
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV 2.6 – 6.6 %
  cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri: CV 2.6 – 4.2 %

 • Rölatif duyarlılık

  Erken, akut ve geçirilmiş EBV enfeksiyonu (N = 1253): %98,40 (97,55 - 98,96)*

   

 • Rölatif özgüllük

  EBV seronegatif (N = 318): %98,74 (96,81 - 99,51)*

   

* %95 güven aralığı (2 taraflı)

Elecsys® EBV EBNA IgG

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Çift antijen sandviç testi

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI < 1,0 = non-reaktif, COI . 1,0 = reaktif

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya içerisinde seperasyon jeli bulunan tüpler kullanılarak alınan serum, Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA plazma.

  İçerisinde ayırma jeli bulunan plazma tüpleri kullanılabilir.

   

 • Numune hacmi

  10 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  6 μL cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri

 • Cihaz üstü stabilite

  28 days cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  16 weeks cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV 2.8 – 3.6 %
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV 2.3 – 2.6 %
  cobas e 402 / cobas e 801 analitik birimleri: CV 2.4 – 2.9 %

 • Rölatif duyarlılık

  Geçirilmiş EBV enfeksiyonu (N = 856): %99,53 (%98,80 - 99,82)*

   

   

   

 • Rölatif özgüllük

  EBV seronegatif, erken ve akut enfeksiyon (N = 751): %99,07 (%98,09 - 99,55)*

   

   

   

* %95 güven aralığı (2 taraflı)

Test tubes
EBV enfeksiyonunun serolojik profili ve test sonuçlarının yorumlanması.1,6,7
Test sonucu EBV enfeksiyon evresine tekabül eder
Elecsys® EBVIgM  Elecsys® EBV VCA IgG Elecsys® EBV EBNA IgG  
non-reaktif non-reaktif veya sınırda non-reaktif Seronegatif
reaktif veya sınırda non-reaktif non-reaktif EBV enfeksiyonunun erken fazı varsayılır*
reaktif veya sınırda reaktif veya sınırda non-reaktif EBV enfeksiyonunun akut fazı
reaktif reaktif veya sınırda reaktif EBV enfeksiyonunun geçici fazı varsayılır*
non-reaktif veya sınırda reaktif veya sınırda reaktif Geçirilmiş EBV enfeksiyonu
non-reaktif reaktif non-reaktif İzole VCA IgG*
non-reaktif non-reaktif reaktif İzole EBNA IgG*
* Belirsiz EBV enfeksiyon evresi. Ek ve/veya takip testi önerilir4,7

Kısaltmalar

 

EBNA: Epstein-Barr virüs nükleer antijeni, VCA: viral kapsid antijeni

 

Referanslar

 

 1. Smatti, M.K., Al-Sadeq, D.W. et al. (2018) Epstein- Barr virus epidemiology, serology and genetic variability of LMP-1 oncogene among healthy population: an update. Front Oncol. 8, 211.
 2. Dunmire, S.K., Verghese, P.S., Balfour, H.H. (2018). Primary Epstein-Barr virus infection. J Clin Virol. 102, 84-92.
 3. Okano, M., Gross, T.G. (2012). Acute or chronic life-threatening diseases associated with Epstein- Barr virus infection. Am J Med Sci. 343(6), 483-9.
 4. De Paschale, M. and Cleirici, P. (2012). Serological diagnosis of Epstein-Barr virus infection: Problems and solutions. World J Virol. 1(1), 31-43.
 5. Nowalk, A., Green, M. (2016). Epstein-Barr Virus. Microbiol Spectr. 4(3).
 6. Hess, R. (2004). Routine Epstein-Barr virus diagnostics from the laboratory perspective: still challenging after 35 years. J Clin Microbiol. 42(8), 3381-7.
 7. Middeldrop, J.A. Epstein-Barr virus-specific humoral immune responses in health and disease. In: Münz, Ch, editor.Epstein Barr Virus.Volume 2. Springer, 2015. p 289-322.