Elecsys® HBsAg II

Hepatit B yüzey antijeninin (HBsAg) kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys HBsAg II

Hepatit B yüzey antijeninin (HBsAg) kalitatif tayini için immünokimya testi

Hepatit B, hepatit B virüsünün (HBV) neden olduğu potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir karaciğer enfeksiyonudur. Hastalıklı bir kişinin kanıyla veya diğer vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşır.1

Her zaman kendi kendini sınırlayan bir hastalık değildir. Yetişkinlerde akut enfeksiyonların yaklaşık %5'i farklı şiddet derecelerindeki bir kronik hastalık seyrini takiben meydana gelmektedir; çocuklarda vakaların %90'ı kadarında kronik hepatit B gelişimi gözlenmektedir.1 Bugün yaklaşık 300 milyon insanın HBV enfeksiyonuyla yaşamını sürdürdüğü tahmin edilmektedir. Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), HBV'nin dış zarfının bir polipeptit bileşenidir ve çeşitli immünojenik determinantlar sunmaktadır.2

HBsAg enfeksiyon sonrasında serumda saptanabilen ilk immünokimyasal belirteç olmakla birlikte, genellikle klinik semptomların başlangıcından ve diğer biyokimyasal belirteçlerin ortaya çıkışından haftalar öncesinde mevcut bulunmaktadır.3 HBsAg testleri, HBV ile enfekte kişileri tanımlamak ve virüsün kan ve kan ürünleri yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla tanı prosedürleri kapsamında kullanılmaktadır.1

 

Elecsys HBsAg II

Elecsys® HBsAg II

 • Sistemler

  cobas e 411 analizör, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri,

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Tek adımlı çift antijenli sandviç testi.

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <0.9 = non-reaktif 
  COI ≥0.9 – <1.0 = gri bölge 
  COI ≥1.0 = reaktif

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li‑heparin, Na‑heparin, K2‑EDTA, K3‑EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA ve Na‑sitrat plazma. Ayırıcı jel içeren plazma tüpleri kullanılabilir.

 • Numune hacmi

  50 μL cobas e 411 analizör, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  30 μL cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

   

   

 • Cihaz üstü stabilite

  28 gün cobas e 411 analizör, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  16 hafta cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

   

   

   

   

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizör: CV %5.6 – 7.6
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri CV %7.4 – 8.1
  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri CV %3.0 – 3.9

   

   

   

 • Klinik duyarlılık

  %99.9 (n = 1,025 teyit edilmiş HBsAg pozitif numune); test edilen tüm HBsAg testlerinde 1 numune negatif sonuç vermiştir.

 • Analitik duyarlılık

  PEI standardı, AD alt tipi, 1985: ≤0.04 U/mL
  PEI standardı, AY alt tipi, 1985: ≤0.04 U/mL
  DSÖ standardı 00/588, ad alt tipi: ≤0.1 IU/mL

 • Mutant tanıma

  Test edilen 112/115 mutant (doğal ve rekombinant) doğru şekilde tanınmıştır; 3 numune test edilen tüm HBsAg testlerinde negatif sonuç vermiştir.

 • Klinik özgüllük

  %99.98 (n = 6,360 kan donörü)
  %99.88 (n = 3,593 hastanede yatan hasta)

Kaynaklar

 

 1. WHO. Hepatitis B Fact sheet. Latest update: 2 June 2022. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b, accessed June 2022.
 2. Norder, H., Couroucé, A.M., Coursaget, P. et al. (2004). Genetic diversity of hepatitis B virus strains derived worldwide: genotypes, subgenotypes and HBsAg subtypes. Intervirology 47, 289-309. 
 3. Liaw,Y.F., Chu, C.M. (2009). Hepatitis B infection. Lancet 373, 582-592.