Elecsys® HE4
İnsan epididimal proteini 4

Yumurtalık kanseri hastalarının yönetimi için biyobelirteç

Elecsys® HE4 - İnsan epididimal proteini 4

Yumurtalık kanseri hastalarının yönetimi için biyobelirteç

İnsan epididimal proteini 4 (HE4), epitelyal yumurtalık kanserinde çok yüksek düzeye ulaşan bir biyobelirteçtir ve yumurtalık kanseri hücre proliferasyonu ve invazisyonunda rol oynadığı gösterilmiştir1-3

HE4, pelvik kitle ile gelen hastalarda yumurtalık kanserinin saptanmasında CA 125'e kıyasla daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir4

Pelvik kitle ile gelen kadınlarda, ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm [Yumurtalık Kanseri Malignite Riski Algoritması]) kullanılarak HE4 ve CA 125'in birlikte kullanımı, I./II. evre yumurtalık kanserinde bile pelvik kitleli hastalarda risk tahmini duyarlılığını ve özgüllüğünü CA 125'in tek başına kullanımına kıyasla daha fazla artırabilir5-7

HE4 ayrıca hastalık ve progresyonu izlemek için de kullanılabilir8-10

Teknik faydalar:

 

Laboratuvar için verimlilik ve güvenilirlik

 • Güvenilir sonuçlar için tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek hassasiyet gösterir
 • Açıldıktan sonra 2-8˚C'de 28 gün boyunca stabil kalır
 • 18 dakikalık test süresiyle hızlıdır
 • Hem serum hem de plazmada kullanılabilir

Elecsys® HE4 - İnsan epididimal proteini 4

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum.
  Li‑heparin, K2‑EDTA'lı ve K3‑EDTA'lı plazma.
  Ayırıcı jel içeren Li‑heparin plazma tüpleri kullanılabilir.

 • Saptama sınırı

  6 µL (cobas e 801 modülü)

  10  µL (diğer cihazlar için)

 • Ölçüm aralığı

  15 - 1.500 pmol/L

 • Ara hassasiyet

  cobas e 411: %2,7 - 4,3
  cobas e 601, cobas e 602 modülleri E170: %2,6 - 3,4
  cobas e 801 modülü: %1,1 - 2,4

Kaynaklar

 

 1. Moore, R.G. et al. (2012) Scientific Reports 4: 3574
 2. Lu, R. et al. (2012) Biochem. Biophys. Res. Comm. 419: 274-280
 3. Zhu, Y.-F. et al. (2013) Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 265-272 
 4. Moore, R.G. et al. (2008). Gynecol Oncol. 108, 402–408 
 5. Moore, R.G. et al. (2011) Obstet. Gynecol. 118: 280-288 
 6. Ortiz-Muñoz, B. et al. (2012) Tumor Biol. 35(7): 7249-58
 7. Karlsen, M.A. et al. (2012). Gynecol Oncol. 127: 379-383
 8. Schummer, M. et al. (2012) Gynecol. Oncol. 125: 65–69 
 9. Allard, J. et al. (2008) J Clin Oncol. 26 (May 20 Suppl): abstract 5535 
 10. Escudero, J.M. et al. (2014). Tumor Biol. 35 (Suppl 1): S1-S9