Elecsys® HIV combi PT

HIV p24 antijeni ve HIV antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® HIV Combi PT

HIV p24 antijeni ve HIV antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV), edinilmiş immün yetmezlik sendromuna (AIDS) neden olan ajandır ve otuz yılı aşkın bir süredir dünyayı etkileyen önemli bir global yüktür.1,2 HIV; cinsel temas yoluyla ve kontamine kan ve kan ürünleri yoluyla ya da doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında HIV ile enfekte bir anneden çocuğuna bulaşmaktadır.3 HIV enfeksiyonuna, kanda HIV p24 antijeninin saptanmasına bağlı olarak enfeksiyondan 2 - 3 hafta sonra gibi erken bir zamanda tanı konulabilmektedir.4,5 Anti-HIV antikorları enfeksiyondan yaklaşık 4 hafta sonra serumda saptanabilmektedir.4,6

Elecsys® HIV combi PT; insan serumunda ve plazmasında, grup O da dahil, HIV-1 ve HIV-2 antikorlarının ve HIV-1 p24 antijeninin kalitatif tayinine yönelik duyarlı ve özgül bir dördüncü nesil elektrokemilüminesans immünolojik testtir (ECLIA).7

HIV p24 antijeni ve HIV antikorlarının kalitatif tayini için immünolojik test

Elecsys® HIV combi PT

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri

 • Test Süresi

  27 dakika

 • Test prensibi

  HIV antijeninin ve Anti-HIV antikorlarının saptanması için sırasıyla çift antikorlu veya antijenli sandviç immünolojik testi.

   

 • Kalibrasyon

  HIV antijeni ve Anti-HIV antikorları için ayrı 2 noktalı kalibrasyon

   

 • Yorumlama

  COI <0,9 = non-reaktif
  0,9 ≤COI <1,0 = gri bölge
  COI ≥1 = reaktif

 • İzlenebilirlik

  HIV antijeni saptama yöntemi, DSÖ Uluslararası Standart HIV 1 p24 antijenine (NIBSC kodu 90/636) standardize edilmiştir. Anti-HIV-1 ve Anti-HIV-2 için uluslararası düzeyde kabul edilen bir standart bulunmamaktadır.

   

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA ve Na- sitrat plazma ve ayırıcı jel içeren L-heparin ve EDTA'lı plazma tüpleri

 • Numune hacmi

  40 μL

 • Cihaz üstü stabilite

  28 gün

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %2,1– 3,7
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri CV %2,2 – 3,6

   

 • Klinik duyarlılık

  %100 (toplam n = 1.532; HIV-1 grup M alt tipleri A-J ve grup O hasta numuneleri n = 975;
  HIV-2 hasta numuneleri n = 472; sadece HIV-1 Ag için pozitif olan hasta numuneleri n = 85)

 • Klinik özgüllük

  %99,88 (n = 7.343 kan donörü)
  %99,81 (n = 4.103 diagnostik rutin numune; gebe kadınlar ve diyaliz hastaları dahil)

 • Analitik duyarlılık

  ≤2 IU/mL, WHO Uluslararası Standardı HIV-1-p24 Antijeni, NIBSC kodu 90/636

Kaynaklar

 

 1. Maartens, G., Celum, C., Lewin, S.R. (2014). HIV infection: epidemiology, pathogenesis, treatment, and prevention. Lancet 384, 258-71.
 2. Killian, M.S., Levy, J.A. (2011). HIV/AIDS: 30 years of progress and future challenges. Eur J Immunol 41, 3401-11.
 3. Shaw, G.M., Hunter, E. (2012). HIV transmission. Cold Spring Harb Perspect Med. 2:a006965.
 4. Fiebig, E.W., Wright, D.J., Rawal, B.D. et al. (2003). Dynamics of HIV viremia and antibody seroconversion in plasma donors: implications for diagnosis and staging of primary HIV infection. AIDS 17, 1871-9.
 5. Busch, M.P., Lee, L.L., Satten, G.A. et al. (1995). Time course of detection of viral and serologic markers preceding human immunodeficiency virus type 1 seroconversion: implications for screening of blood and tissue donors. Transfusion 35, 91-7.
 6. Guertler, L., Muehlbacher, A., Michl, U. et al. (1998). Reduction of the diagnostic window with a new combined p24 antigen and human immunodeficiency virus antibody screening assay. Journal of Virological Methods 75, 27-38.
 7. Elecsys® HIV combi PT Pack Inserts for 08924163190, 08924180190, 2022-09, V1.0.