Elecsys® HIV Duo

HIV p24 antijeni ve HIV antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys HIV Duo

HIV p24 antijeni ve HIV antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV), edinilmiş immün yetmezlik sendromuna (AIDS) neden olan ajandır ve otuz yılı aşkın bir süredir dünyayı etkileyen önemli bir global yüktür.1,2 HIV; cinsel temas yoluyla ve kontamine kan ve kan ürünleri yoluyla ya da doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında HIV ile enfekte bir anneden çocuğuna bulaşmaktadır.3 HIV enfeksiyonuna, kanda HIV p24 antijeninin saptanmasına bağlı olarak enfeksiyondan 2 - 3 hafta sonra gibi erken bir zamanda tanı konulabilmektedir.4,5 Anti-HIV antikorları enfeksiyondan yaklaşık 4 hafta sonra serumda saptanabilmektedir.4,6

Elecsys® HIV Duo testi sayesinde, HIV-1 p24 antijeni (HIV Ag) ve HIV-1 ile HIV-2 antikorları (anti-HIV) iki ayrı miktar tayini ile birbirine paralel olarak saptanabilmektedir. Bu tayinlere dayalı olarak, Elecsys® HIV Duo testinin ana sonucu analizör tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. HIV Ag ve Anti-HIV alt sonuçları, reaktif numuneler için doğrulama algoritmasının seçiminde yardımcı olarak kullanılabilir.7

Elecsys® HIV Duo

Elecsys® HIV Duo

 • Sistemler

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

   

   

   

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  HIV antijeninin ve Anti-HIV antikorlarının saptanması için sırasıyla çift antikorlu veya antijenli sandviç immünolojik testi.

   

 • Kalibrasyon

  HIV antijeni ve Anti-HIV antikorları için ayrı 2 noktalı kalibrasyon

 • Yorumlama

  HIV Ag: COI <1,0 = HIV-1 Ag için non-reaktif
  HIV Ag: COI ≥1,0 = HIV Ag modülünde reaktif

  Anti-HIV:  COI <1,0 = Anti-HIV antikorları için non-reaktif 
  Anti-HIV: COI ≥1,0 = Anti-HIV modülünde reaktif

  HIV Duo ana sonucu. Bu sonuç HIV Ag ve Anti-HIV COI'ye bağlı olarak otomatik olarak hesaplanır:

  HIV DUO: COI <1,0 = non-reaktif
  HIV DUO: COI ≥1,0 = reaktif

 • İzlenebilirlik

  HIV antijeni saptama yöntemi, DSÖ Uluslararası Standart HIV 1 p24 antijenine göre (NIBSC kodu 90/636) standardize edilmiştir. Anti-HIV-1 ve Anti-HIV-2 için uluslararası düzeyde kabul edilen bir standart bulunmamaktadır.

   

   

   

   

   

   

   

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA ve Na- sitrat plazma. Ayırıcı jel içeren plazma tüpleri kullanılabilir.

  Donörün kalbi hala atarken alınan donör örnekleri ve kadavra kan örnekleri (ölümden sonra toplanan, kalp atmayan örnekler) dahil olmak üzere, yaşayan hastalardan, kan bağışçılarından veya bireysel organ, doku veya hücre bağışçılarından toplanan örnekler kullanılabilir.

   

   

   

   

   

 • Numune hacmi

  60 μL 2 x 30 μL

 • Cihaz üstü stabilite

  16 hafta

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  HIV Ag: CV %2,2 – 2,8
  Anti-HIV: CV %2,7 – 3,6

   

   

   

 • Klinik duyarlılık

  %100 (toplam n = 1.699; HIV-1 grubu M alt tipleri A-K, CRFs ve grup O hasta numuneleri n = 1.447; HIV-2 hasta numuneleri n = 202; sadece HIV-1 Ag için pozitif olan hasta numuneleri n = 50)

 • Klinik özgüllük

  %99,87 (n = 13.330 kan donörü)
  %99,92 (n = 2.368 diagnostik rutin numune; gebe kadınlar ve diyaliz hastaları dahil)

 • Analitik duyarlılık

  ≤1 IU/mL, WHO Uluslararası Standardı HIV-1-p24 Antijeni, NIBSC kodu 90/636

Kaynaklar

 

 1. Maartens, G., Celum, C., Lewin, S.R. (2014). HIV infection: epidemiology, pathogenesis, treatment, and prevention. Lancet 384, 258-71.
 2. Killian, M.S., Levy, J.A. (2011). HIV/AIDS: 30 years of progress and future challenges. Eur J Immunol 41, 3401-11.
 3. Shaw, G.M., Hunter, E. (2012). HIV transmission. Cold Spring Harb Perspect Med. 2:a006965.
 4. Fiebig, E.W., Wright, D.J., Rawal, B.D. et al. (2003). Dynamics of HIV viremia and antibody seroconversion in plasma donors: implications for diagnosis and staging of primary HIV infection. AIDS 17, 1871-9.
 5. Busch, M.P., Lee, L.L., Satten, G.A. et al. (1995). Time course of detection of viral and serologic markers preceding human immunodeficiency virus type 1 seroconversion: implications for screening of blood and tissue donors. Transfusion 35, 91-7.
 6. Guertler, L., Muehlbacher, A., Michl, U. et al. (1998). Reduction of the diagnostic window with a new combined p24 antigen and human immunodeficiency virus antibody screening assay. Journal of Virological Methods 75, 27-38.
 7. Elecsys® HIV Duo Pack Insert 2022-08, V3.0