Elecsys® HSV-1 IgG

Herpes Simpleks Virüsü Tip 1 IgG antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® HSV-1 IgG

Herpes Simpleks Virüsü Tip 1 IgG antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Herpes Simpleks Virüsü 1 (HSV-1) esas olarak çocukluk döneminde ağız yoluyla bulaşırken yaşamın ileri safhalarında cinsel yoldan da bulaşmaktadır.1 HSV-1 enfeksiyonunun global prevalansının %67 olduğu tahmin edilmekte ve en yüksek prevalans oranları Afrika, Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik'te görülmektedir.1

Primer HSV enfeksiyonu genellikle enfeksiyöz eksüda çıkaran ağrılı su kabarcıkları oluşumu ile ilişkilendirilmektedir. Bu su kabarcıkları tipik olarak ağızda, dudaklarda (herpes labialis) veya genital bölgelerde (herpes genitalis) görülmektedir.2 Nüks eden cilt lezyonları, HSV patogenezinin en belirgin işaretidir.

Ağız ve yüz bölgelerindeki uçuk belirtileri genellikle HSV-1'den kaynaklanırken, genital uçuk esas olarak HSV-2'den kaynaklanmaktadır.2 HSV-1 ve HSV-2 aynı zamanda doğum öncesinde veya doğum sırasında perinatal olarak dikey yoldan bulaşabilmektedir.1 Bu enfeksiyonlar fetüs/yenidoğan açısından ölümcül olmasa bile ciddi sonuçlara yol açabilir.1 Subklinik viral çıkışın ve tanınmayan enfeksiyonların bulaşmada rol oynayan ana faktörler olduğu görülmektedir, dolayısıyla laboratuvar testleri doğru tanı açısından kilit öneme sahiptir.

Rekombinant HSV-1 glikoproteini G (gG1) ve rekombinant HSV-2 glikoproteini G (gG2) kullanımına dayalı IgG'nin saptanmasına yönelik tipe özgü serolojik testler, HSV-1 ile HSV-2'nin ayırt edilmesine olanak tanımaktadır.3,4

Elecsys® HSV-1 IgG

Elecsys® HSV-1 IgG

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Çift antijenli sandviç testi    

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <0,6 = non-reaktif
  0,6≤ COI <1,0 = gri bölge
  COI ≥1,0 = reaktif    

 • İzlenebilirlik

  Bu yöntem bir Roche standardına göre standardize edilmiştir (arbitrary units) 

 • Numune materyali

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: Standart numune tüpleri veya jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma. 

  cobas e 801 modülü: Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma. Ayırıcı jel içeren li-heparin plazma tüpleri kullanılabilir    

 • Numune hacmi

  20 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  12 μL cobas e 801 modülü

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
   için 28 gün cobas e 801 modülü
   için 16 hafta

 • Ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %2,5 – 2,9       
  cobas e 601 / 602 modülleri: CV %2,2      
  cobas e 801 modülü: CV %1,7 – 2,4

 • Bağıl duyarlılık

  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %99,4 (n = 300)
  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %99,4 (n = 300)
  Gebelik taraması: %95,6 (n = 400)

 • Bağıl özgüllük

  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %100 (n = 300)
  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %97,6 (n = 300)
  Gebelik taraması: %100 (n = 400)

   

Kaynaklar

 

 1. DSÖ (2017). Medya merkezinde Herpes simpleks virüsü. Bilgilendirme raporları, erişim tarihi: Kasım 2017.
 2. Looker, K.J. et al. (2015). Plos One 10, e0140765.
 3. Brown, et al. (2005). Obstet Gynecol 106, 4, 845-56.
 4. https://www.cdc.gov/std/tg2015/herpes.htm, erişim tarihi: Kasım 2017.