Elecsys® HSV-2 IgG

Herpes Simpleks Virüsü Tip 2 IgG antikorlarının kalitatif testi

Elecsys® HSV-2 IgG

Herpes Simpleks Virüsü Tip 2 IgG antikorlarının kalitatif testi

Herpes Simpleks Virüsü 2 (HSV-2) esas olarak cinsel yoldan bulaşmakta ve genital uçuğa yol açmaktadır. HSV-2 enfeksiyonunun global prevalansının %11,3 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir; bununla birlikte, AIDS hastaları ve kadın seks işçileri gibi belirli risk gruplarında bu oran daha yüksek olabilir1. HSV-2 enfeksiyonu; HIV bulaşması açısından bir risk faktörüdür.2

Yenidoğanlarda hem HSV‑2'den hem de HSV‑1'den kaynaklanabilen uçuklar en şiddetli sonuçlara yol açan uçuklardır ve genellikle intrapartum dönemde genital kanalda virüse maruz kalınması yoluyla edinilmektedir2. Subklinik viral çıkışın ve tanınmayan enfeksiyonların bulaşmada rol oynayan ana faktörler olduğu görülmektedir.1 Genital HSV enfeksiyonu genellikle gözden kaçmaktadır ve tek başına klinik tabloya dayalı tanı düşük bir duyarlılığa sahiptir.2

Rekombinant HSV-1 glikoproteini G (gG1) ve rekombinant HSV-2 glikoproteini G (gG2) kullanımına dayalı IgG'nin saptanmasına yönelik tipe özgü serolojik testler, önceden varolan HSV-1 antikorları bulunan veya bulunmayan hastalarda HSV-2 enfeksiyonunun sessiz taşıyıcılarının tanımlanmasına olanak sağlar3,4,5. Tipe özgü seroloji, test ve sonucun yorumlanması aşamalarına rehber olarak kullanılmalıdır. Bu durum, virüsün partnerlere ve yenidoğanlara bulaşmasını önlemeye dönük uygun stratejilerin geliştirilebilmesi, rehberlik ve hastalığın yönetimi açısından önemlidir.6 Rutin klinik uygulamalarda IgM testleri yapılması önerilmemektedir6.

Elecsys® HSV-2 IgG

Elecsys® HSV-2 IgG

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Çift antijenli sandviç testi    

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <0,51 = non-reaktif
  ≥0,51 – <1,0 COI = gri bölge
  COI ≥1,0 = reaktif 

 • İzlenebilirlik

  Bu yöntem bir Roche standardına göre standardize edilmiştir

 • Numune materyali

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma. 

   

  cobas e 801 modülü: Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma. Ayırıcı jel içeren li-heparin plazma tüpleri kullanılabilir. 

 • Numune hacmi

  20 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  12 μL cobas e 801 modülü

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
   için 28 gün cobas e 801 modülü
   için 16 hafta

 • Ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %3,0 – %3,6      
  cobas e 601 / 602 modülleri: CV %2,2 – 3,0      
  cobas e 801 modülü: CV %1,7 – 2,0

 • Rölatif duyarlılık

  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %98,4 (n = 300)
  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %100 (n = 300)
  Gebelik taraması: %92,6 (n = 400)
  Herpes testi talebi: %100 (n = 100)    

   

 • Rölatif özgüllük

  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %100 (n = 300)
  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %99,6 (n = 300)
  Gebelik taraması: %99,7 (n = 400)
  Herpes testi talebi: %98,7 (n = 100)    

   

Kaynaklar

 

 1. Looker, K.J. et al. (2015). PLoS ONE 10,1, e114989.
 2. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). (2017). Medya merkezinde Herpes simpleks virüsü. Bilgilendirme raporları, erişim tarihi: Kasım 2017.
 3. Boggess, K.A. et al. (1997). Am J Obstet Gynecol 176, 2, 443-451.
 4. Brown, et al. (2005). Obstet Gynecol 106, 4, 845-56.
 5. https://www.cdc.gov/std/tg2015/herpes.htm, erişim tarihi: Kasım 2017.
 6. Patel, R. et al. (2017). Int J STD AIDS 28, 14, 1366-1379.