Elecsys® HSV-2 IgG

Herpes Simpleks Virüsü Tip 2 IgG antikorlarının kalitatif tayini için immünokimya testi

Elecsys® HSV-2 IgG

Herpes Simpleks Virüsü Tip 2 IgG antikorlarının kalitatif testi

Herpes Simpleks Virüsü 2 (HSV-2) esas olarak cinsel yoldan bulaşmakta ve genital uçuğa yol açmaktadır. HSV-2 enfeksiyonunun global prevalansının %11,3 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir; bununla birlikte, AIDS hastaları ve kadın seks işçileri gibi belirli risk gruplarında bu oran daha yüksek olabilir1. HSV-2 enfeksiyonu; HIV bulaşması açısından bir risk faktörüdür.2

Yenidoğanlarda hem HSV‑2'den hem de HSV‑1'den kaynaklanabilen uçuklar en şiddetli sonuçlara yol açan uçuklardır ve genellikle intrapartum dönemde genital kanalda virüse maruz kalınması yoluyla edinilmektedir2. Subklinik viral çıkışın ve tanınmayan enfeksiyonların bulaşmada rol oynayan ana faktörler olduğu görülmektedir.1 Genital HSV enfeksiyonu genellikle gözden kaçmaktadır ve tek başına klinik tabloya dayalı tanı düşük bir duyarlılığa sahiptir.2

Rekombinant HSV-1 glikoproteini G (gG1) ve rekombinant HSV-2 glikoproteini G (gG2) kullanımına dayalı IgG'nin saptanmasına yönelik tipe özgü serolojik testler, önceden varolan HSV-1 antikorları bulunan veya bulunmayan hastalarda HSV-2 enfeksiyonunun sessiz taşıyıcılarının tanımlanmasına olanak sağlar3,4,5. Tipe özgü seroloji, test ve sonucun yorumlanması aşamalarına rehber olarak kullanılmalıdır. Bu durum, virüsün partnerlere ve yenidoğanlara bulaşmasını önlemeye dönük uygun stratejilerin geliştirilebilmesi, rehberlik ve hastalığın yönetimi açısından önemlidir.6 Rutin klinik uygulamalarda IgM testleri yapılması önerilmemektedir6.

Elecsys® HSV-2 IgG

Elecsys® HSV-2 IgG⁷

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri,

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Çift antijenli sandviç testi    

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <0,51 = non-reaktif
  ≥0,51 – <1,0 COI = gri bölge
  COI ≥1,0 = reaktif 

 • İzlenebilirlik

  Bu yöntem bir Roche standardına göre standardize edilmiştir

 • Numune materyali

  Standart numune tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li-heparin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma. Ayırıcı jel içeren li-heparin plazma tüpleri kullanılabilir.

 • Numune hacmi

  20 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  12 μL cobas e 402 / cobas e 801 modülleri

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
   için 28 gün 

  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri
   için 16 hafta

 • Ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %1,9
  cobas e 601 / 602 modülleri: CV %1,3    
  cobas e 402 / cobas e 801 modülleri: CV %2,7

   

   

   

 • Rölatif duyarlılık

  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %98,4 (n = 300)
  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %100 (n = 300)
  Gebelik taraması: %92,6 (n = 400)
  Herpes testi talebi: %100 (n = 100)    

   

 • Rölatif özgüllük

  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %100 (n = 300)
  Cinsel olarak aktif olan yetişkinler: %99,6 (n = 300)
  Gebelik taraması: %99,7 (n = 400)
  Herpes testi talebi: %98,7 (n = 100)    

   

Kaynaklar

 

 1. Looker KJ, et al. Global Estimates of Prevalent and Incident Herpes Simplex Virus Type 2 Infections in 2012. PLoS ONE 2015; 10(1): e114989. 
 2. World Health Organization. Herpes simplex virus: Fact sheet [Internet; updated 2022 March; cited 2022 Oct 24]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus.
 3. Boggess KA, et al. Herpes simplex virus type 2 detection by culture and polymerase chain reaction and relationship to genital symptoms and cervical antibody status during the third trimester of pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1997; 176(2):443-451.
 4. Brown ZA, et al. Genital Herpes Complicating Pregnancy. Obstet Gynecol. 2005;106:845–56.
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 - Genital Herpes. [Internet; updated 2021 Sept; cited 2022 Oct 24]. Available from: https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/herpes.htm.
 6. Patel R, et al. 2017 European guidelines for the management of genital herpes. Int J STD AIDS 2017;28(14):1366-1379.
 7. Elecsys® HSV-2 IgG (#08948887190, #08948909190) method sheet 2022, V. 1.0..