Elecsys® HTLV-I/II

İnsan T-lenfotropik virüsü I/II antikorlarının kalitatif testi

Elecsys® HTLV-I/II

İnsan T-lenfotropik virüsü I/II antikorlarının kalitatif testi

İnsan T-lenfotropik virüsleri (HTLV) tip I ve II, dünya genelinde yaklaşık 20 milyon insanı enfekte eden retrovirüslerdir1,2. Virüs; anneden çocuğa emzirme yoluyla, cinsel ilişki yoluyla, kontamine iğnelerin paylaşılması neticesinde veya kontamine kan ürünleri yoluyla bulaşmaktadır.3,4

HTLV-I, iki virüs arasından klinik olarak en önemli olanıdır ve yaşamı tehdit edici bir hastalık olan yetişkin T hücreli lösemi / lenfoma (ATLL) ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık olan HTLV ile ilişkili miyolopati / tropikal spastik paraparez (HAM/ TSP) ile doğrudan ilişkilendirilmiştir.1,4

Elecsys HTLV-I/II

Elecsys® HTLV-I/II

 • Sistemler

  cobas e 411 analizör, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri, cobas e 801 modülü

 • Test Süresi

  18 dakika

 • Test prensibi

  Tek adımlı çift antijenli sandviç immünokimya testi
  Test viral rekombinant antijenler p24 ve gp21'e karşı total IgG ve IgM'yi saptar

 • Kalibrasyon

  2 noktalı

 • Yorumlama

  COI <1,0 = non-reaktif
  COI ≥1,0 = reaktif

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum. Li‑heparin, Na‑heparin, K2‑EDTA, K3‑EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA ve Na‑sitrat plazma. Ayırıcı jel içeren K2‑EDTA'lı plazma tüpleri kullanılabilir.

 • Numune hacmi

  30 μL cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri
  18 μL cobas e 801 modülü

 • Cihaz üstü stabilite

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 28 gün
  cobas e 801 modülü için 16 hafta

 • Pozitif numunelerde ara hassasiyet

  cobas e 411 analizörü: CV %3,3 – 7,2
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV %1,8 – 2,3
  cobas e 801 modülü: CV %1,7 – 2,7

 • Klinik duyarlılık

  %100 (n = 1.149)

   

 • Klinik özgüllük

  %99,95 (n = 11.575 kan donörü)
  %99,83 (n = 2.399 diagnostik rutin numune; gebe kadınlar dahil)

 • Analitik özgüllük

  Toplam 222 potansiyel çapraz reaktivite gösteren numunede %100

   

Kaynaklar

 

 1. Gessain, A., Mahieux, R. (2012). Tropical spastic paraparesis and HTLV-1 associated myelopathy: clinical, epidemiological, virological and therapeutic aspects. Rev Neurol 168, 257-69.
 2. Proietti, F.A. et al. (2005). Global epidemiology of HTLV-I infection and associated diseases. Oncogene 24, 6058-68.
 3. Szczypinska, E.M. et al. (2014). Human T-Cell Lymphotropic Viruses. Medscape. Adres: http://emedicine.medscape.com/article/219285.
 4. Gonçalves, D.U. et al. (2010). Epidemiology, Treatment, and Prevention of Human T-Cell Leukemia Virus Type 1-Associated Diseases. Clin Microbiol Rev. 23, 577-89.
 5. Roucoux, D.F., Murphy, E.L. (2004). The epidemiology and disease outcomes of human T-lymphotropic virus type II. AIDS Rev. 6, 144-54.