Elecsys® IL-6

Elecsys® IL-6 (Interleukin 6)
Elecsys IL-6, insan serum ve plazmasında interlökin‑6'nın (IL‑6) in vitro kantitatif tayini için bir immünolojik testtir
Aşağıdakilere yardımcı olmak amacıyla klinik değerlendirmeyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 • Akut enflamasyonun erken bir göstergesi olarak kritik hastaların yönetimi
 • Şüpheli veya doğrulanmış bakteriyel enfeksiyonu olan yenidoğanlarda sepsis tanısı

Elektrokemilüminesans "ECLIA" immünolojik testi, cobas e immünolojik test analizöründe kullanım amaçlıdır.

Elecsys® teknolojisi

ECL (ElektroKemiLüminesans), Roche'un immünolojik test saptaması için bir teknolojidir. Bu teknolojiyi temel alan ve iyi tasarlanmış, spesifik ve hassas immünolojik testlerle birlikte kullanılan Elecsys® güvenilir sonuçlar sunar. ECL immünolojik testinin geliştirilmesi, bir rutenyum kompleksi ve tripropilaminin (TPA) kullanımına dayanmaktadır.

Reaksiyon kompleksinin saptanması için kemilüminesans reaksiyonu, numune çözeltisine bir voltaj uygulanarak başlatılır ve hassas bir şekilde kontrol edilen bir reaksiyonla sonuçlanır. ECL teknolojisi, mükemmel performans sağlarken birçok immünolojik test prensibine uyum sağlayabilir.

İnterlökin-6: Enfeksiyonla indüklenen akut faz yanıtının ana aracısı

İnterlökin‑6 (IL‑6), bir pleiotropik sitokindir ve enfeksiyon, enflamasyon veya travmanın neden olduğu  akut faz yanıtının ana aracısıdır. IL-6  çok sayıda hücre tipi tarafından üretebilir ancak en önemli kaynakları etkilenen lezyondaki makrofajlar ve monositlerdir. IL‑6 ilk sentezinin ardından, kan dolaşımı yoluyla karaciğere taşınır ve burada C‑reaktif protein (CRP) gibi enflamatuvar akut faz proteinlerinin sentezini uyarır.

Kandaki IL‑6 seviyeleri, enflamatuvar hasarı takiben ilk saat içinde yükselir ve 2‑3 saat sonra maksimum değerine ulaşır. Enflamasyon ve enfeksiyonun neden olduğu IL‑6 seviyelerindeki hızlı artış, IL‑6'yı sepsis de dahil olmak üzere akut inflamatuar hastalıkların tanısına rehberlik etmek için faydalı bir klinik yardımcı haline getirir. Yenidoğanlarda IL‑6 seviyelerinde yükselmeler, enfeksiyonun göstergesidir ve yenidoğan sepsisinin tanısında yol gösterici olabilir.

 IL‑6 seviyelerinde yükselmenin büyüklüğü enflamatuar hasar veya hastalığın şiddeti ile ilişkilidir bu sebeple kritik hastalarda IL‑6 seviyelerinin izlenmesi prognostik bilgi sağlar. Ameliyat sonrası IL‑6 seviyeleri, klinik belirtilerin ortaya çıkmasından önce enfeksiyonun göstergesi olabilir. Ayrıca, yükselmiş  IL‑6 seviyeleri COVID‑19 hastalarında yaklaşan solunum yetmezliği ve mekanik ventilasyon ihtiyacının öngörücüsü olabilir. IL‑6 seviyeleri, romatoid artrit gibi kronik enflamatuvar bozuklukları olan hastalarda da yükselir ve hasta yönetimini yönlendirmek için klinik olarak yararlı bilgiler sağlayabilir.

 

Elecsys® IL-6 (interlökin-6)

 • Test süresi

  18 dakika

   

 • Numune hacmi

  30 μL (cobas® e 411, e 601, e 602);
  18 μL (cobas® e 402, e 801)

 • Numune materyali

  Serum ve plazma

 • İzlenebilirlik

  DSÖ NIBSC (Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontrol Enstitüsü) 1. IS 89/548 standardı

 • Test prensibi

  Sandviç prensibi

 • Kalibrasyon

  2 puan

 • Ölçüm aralığı

  1.5–5000 pg/mL

 • Boş Sınırı

  1.0 pg/mL

 • Saptama sınırı

  1.5 pg/mL

 • Ölçüm Sınırı

  3.5 pg/mL

Kaynak: IL-6 Yöntem Sayfası 09015604500V3.0, Yöntem Sayfası: 09015612500V5.0