Elecsys® İmmünsüpresif İlaç Düzeyi Testleri

Organ nakli hastalarının takibinde ilaç düzeyinin izlenmesine yöneliktir

Elecsys İmmünsüpresif İlaç Test Paneli

Organ nakli hastalarının takibinde ilaç düzeyinin izlenmesine yöneliktir

Klinik olarak ve terapötik ilaç izlemesine (TDM) göre belirlenen optimum immünsüpresif tedavi, akut rejeksiyonun önlenmesinde ve hem hastanın hem de allogreftin uzun süreli sağkalımının sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Dar bir terapötik aralık ile karakterize edilen immünsüpresif ilaçların (ISD'ler) kullanımı, yaşam boyu izleme sırasında ilaçların tam kandaki konsantrasyonlarının hem hassas hem de tutarlı bir şekilde ölçülebilmesini gerektirir.1

 

Optimize iş akışı için konsolidasyon

 

Bir otomatik ve entegre Roche SWA platformunda bulunan ISD menüsü:

  • cobas c modüllerinde otomatik MPA (Mikofenolik Asit) testi
  • cobas e modüllerinde Sirolimus, Everolimus, Siklosporin ve Takrolimus testleri

Tüm ISD testlerine uygun olarak hazırlanmış ortak bir evrensel ön işlem prosedürü verimliliği artırmakta, her üründe standart hale getirilmiş sonuçlar alınmasını sağlamakta ve laboratuvarda oluşabilecek kullanım hatalarının önüne geçmektedir.

Tek bir cobas® platformunda 230 dan fazla parametre ile konsolidasyon olanağı

 

Düşük CV değerleri

 

  • Düşük ilaç konsantrasyonlarında ve geniş bir ölçüm aralığında düşük CV değerleri
  • Rutin müşteri laboratuvarlarında doğrulanmış performans2

 

Yaşam boyu izleme için tutarlı sonuçları destekler

 

  • Lotlar arası karşılaştırılabilirlik ve izlenebilirlik
  • Evrensel reaktif konsepti nedeniyle tüm cobas® platformları genelinde tutarlı hasta sonuçlarını destekler
  • Harici kalite sistemlerinde kendisini kanıtlamış, farklı müşteri laboratuvarları genelinde düşük sapma oranları2
  • Kabul görmüş ve doğrulanmış LC-MS/MS yöntemi ile yüksek karşılaştırılabilirlik
Elecsys İmmünsüpresif İlaç Test Paneli

Elecsys® İmmünsüpresif İlaç Test Paneli

Tüm Tabloyu Görüntüle

Elecsys® İmmünsüpresif İlaç Test Paneli

  Takrolimus
Siklosporin
Sirolimus
Everolimus
Test süresi

18 dk.

18 dk.

18 dk.

18 dk.

Numune materyali

EDTA'lı tam kan

EDTA'lı tam kan

EDTA'lı tam kan

EDTA'lı tam kan

Numune hacmi

300 µL

300 µL

300 µL

300 µL

Numune ön işlemi

Aynı numune ön işlemi

Aynı numune ön işlemi

Aynı numune ön işlemi

Aynı numune ön işlemi

Duyarlılık    
LoB *
LoD *
LoQ *


0.3 ng/ml
0.5 ng/mL
1.0 ng/mL


20 ng/mL
30 ng/mL
50 ng/mL


0.4 ng/mL
0.5 ng/mL
1.5 ng/mL


0.4 ng/mL
0.5 ng/mL
1.0 ng/mL

Ölçüm aralığı

0.5 – 40 ng/mL

30 – 2,000 ng/mL

0.5 – 30 ng/mL

0.5 – 30 ng/mL

Toplam hatalı ölçüm aralığı
cobas e 411 modülü%2.1–14.2


%4.2 – 9.2


%2.8 – 10.9


%2.7 – 8.1

cobas e 601/e 602 modülleri

%2.4 –10.4

%3.1– 6.4

%3.4 – 9.5

%3.9 – 6.7

* LoB = Boş Sınırı; LoD = Saptama Sınırı; LoQ = Ölçüm Sınırı

Kaynaklar

 

  1. De Jonge, H., Naesens, M., Kuypers, D.R. (2009). New insights into the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the calcineurin inhibitors and mycophenolic acid: possible consequences for therapeutic drug monitoring in solid organ transplantation. Ther Drug Monit: 31, 416–435.
  2. IPT (International Proficiency Testing) düzeni, Analytical Services International Ltd, Birleşik Krallık (Haziran 2014 ile Ağustos 2015 arasındaki veri raporları dahil; yayımlanmamış veriler).