Roche NT-proBNP

Kalp yetersizliği biyobelirteci

Elecsys® NT-proBNP
Daha iyi sonuçlar ve daha yüksek bir yaşam kalitesi için kalp yetersizliğinin iyi yönetilmesi gerekir.1-3
Kalp yetersizliğinin (KY) yönetimi güç olabilmektedir.2,4,5 Roche NT-proBNP, tanıdan izlemeye kadar tüm süreç boyunca klinik kararların alınmasında yardımcı olabilecek doğru, objektif bilgiler sağlayabilen kanıtlanmış bir biyolojik KY belirtecidir.4,6,7,9-24 
Sorunuz mu var?
Bizimle İletişime Geçin

 

Roche NT-proBNP, hasta bakımının her aşamasında klinik kararlar alırken size yardımcı olabilir.4,6-26

 

Uluslararası kalp yetersizliği kılavuzları da bu durumu desteklemektedir.4,6,7

Tanı

Tanı

Ekokardiyografi öncesinde yapılan ilk tanı testi olarak, Roche NT-proBNP'nin aşağıdaki avantajları sağladığı klinik olarak onaylanmıştır:

 • Hem akut olmayan hem de akut durumlarda KY tanı sürecini destekler1,4,6,7
 • Onaylanmış yaşa özgü eşik değerlerine sahip tek biyolojik belirteç olarak, KY tanısının özgüllüğünü ve doğruluk düzeyini artırır10,14
Hastane içi yönetim

Hastane içi yönetim

Roche NT-proBNP, hasta taburcu planlamasına yardımcı olabilir. Hastaneye yatış sırasında Roche NT-proBNP'nin taburcu öncesi mutlak değeri ve bunda meydana gelen bağıl değişiklikler önemli prognostik bilgiler sağlayabilir17-19

Hastalık izleme

Hastalık izleme

NT-proBNP, hasta sonuçlarına dair güçlü bir prognostik faktördür ve zaman içindeki NT-proBNP düzeylerinin izlenmesi, hastaların hastalık progresyonu hakkında bilgi sağlayabilir.6,7,20-27

 

Test teknik özellikleri28

 • Test süresi

  STAT test için 9 dakika, test için 18 dakika

 • Numune materyali

  Li-heparin, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma

   

   

   

 • Numune hacmi

  15 μL

   

 • Ölçüm aralığı

  5 - 35.000 ng/L

 • Numune stabilitesi

  20-25 °C'de 3 gün, 2-8 °C'de 6 gün, -20 °C'de (± 5 °C) 24 ay stabildir. Sadece bir kez dondurun.

Kısaltmalar

NT-proBNP: Beyin natriüretik peptid N-terminal prohormonu

 

Kaynaklar

 

 1. World Heart Failure Alliance: https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/WHFA-whitepa-per-15-May-14.pdf. [Erişim tarihi: 23 Ocak 2018]
 2. Emdin, M., et al. (2008). Clin Chem Lab Med. 46, 1533-1542
 3. Lindenfeld et al. (2010). J Card Fail. 16, e1-e194
 4. Rutten et al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failurediagnosis-and-management-in-primary-care/ [Erişim tarihi: 23 Ocak 2018]
 5. Krupicka et al. (2013). Cor et vasa. 55, e370-e376
 6. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18, 891-975
 7. Yancy et al. (2017). Circulation. 136, e137-e161
 8. PubMed Central®: “Roche NT-proBNP heart failure” arama sonuçları. [Erişim tarihi: 23 Ocak 2018]
 9. Taylor et al. (2017). Br J Gen Pract. 67, e94-e102
 10. Januzzi et al. (2018). J Am Coll Cardiol 71, 1191-1200
 11. Taylor et al. (2017). Efficacy and Mechanism Evaluation, No. 4.3. National Institute for Health Research. ISSN 2050-4365. [Erişim tarihi: 23 Ocak 2018]
 12. British Heart Foundation and the All-Party Parliamentary Group on Heart Disease: https://www.bhf.org.uk/get-involved/campaigning/inquiry-into-living-with-heart-failure [Erişim tarihi: 23 Ocak 2018]
 13. Hildebrandt et al. (2010). Eur Heart J. 31, 1881-1889
 14. Januzzi et al. (2006). Eur Heart J. 27, 330-337
 15. Moe et al. (2007). Circulation. 115, 3103-3110
 16. Behnes et al. (2009). Int J Cardiol. 135, 165-174
 17. Bettencourt (2004). Circulation. 110, 2168-2174
 18. Salah et al. (2014). Heart. 100, 115-125
 19. Stienen et al. (2015) Eur J Heart Fail. 17, 936-944
 20. Masson et al. (2008). J Am Coll Cardiol. 52, 997-100
 21. Januzzi (2012). Arch Cardiovasc Dis. 105, 40-50
 22. Zile et al (2016). J Am Coll Cardiol. 68, 2425-2436
 23. Deberadinis and Januzzi. (2012). Curr Opin Cardiol. 27, 66-668
 24. Chiong et al. (2010). Heart Fail Rev. 15, 275-291
 25. Weiner et al. (2012). Eur J Heart Fail. 15, 342-351
 26. Gaggin et al. (2013). Congest Heart Fail. 19, 135-42
 27. McKie and Burnett (2016). J Am Coll Cardiol. 62, 2437-2439
 28. Roche Diagnostics Ltd. Roche NT-proBNP prospektüsü