Elecsys® ProGRP

Akciğer kanserinde ayırıcı tanı ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının izlenmesi

Elecsys ProGRP

Akciğer kanserinde ayırıcı tanı ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının izlenmesi

ProGRP, küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının yönetiminde yararlı olan bir tümör belirtecidir.

Akciğer kanseri tüm dünya genelinde en yaygın kanserlerden biridir ve her yıl 1,35 milyon yeni vaka tanısı konulmaktadır. Hastalığın iki ana histolojik tipi küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) şeklindedir. İkisinin de farklı tedavilere ve prognozlara sahip olması nedeniyle bu iki alt tipin birbirinden ayırt edilmesi önemlidir. KHDAK (vakaların yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır) erken evrelerde cerrahi ile iyileştirilebilmektedir. KHAK ise genellikle yalnızca kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilebilen agresif olarak yayılan, hızlı büyüme gösteren bir neoplazmdır.1

ProGRP; hasta tedavisiyle ilgili daha hızlı karar alınabilmesi için KHAK ile KHDAK arasında hızlı ve kesin ayrım sağlaması nedeniyle KHAK için tercih edilen belirteçtir. ProGRP aynı zamanda tedaviye yanıtı değerlendirmek ve hastalık nüksünü izlemek için kullanılabilen bir tümör belirtecidir.2

 

Özellikler

 

 • KHAK'nın doğru ayırıcı tanısına yardımcı olan yüksek duyarlılık ve ayırt edicilik
 • Güvenilir sonuçlar için tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek hassasiyet
 • Tek bir otomatik platformda kullanılabilen akciğer kanseri biyolojik belirteçleri – CEA, CYFRA 21-1, NSE, ProGRP ve SCC
 • Esneklik ve kolaylık için plazma ve serum arasında eşdeğer performans 3
Lung cancer differential diagnosis

80,1 pg/mL'lik eşik değeri, KHDAK grubunun %95 özgüllüğüne dayalıdır.

Elecsys® ProGRP

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune hacmi

  30 μL

 • Saptama Sınırı*

  LoD 3 pg/mL, LoQ 3,99 pg/mL

 • Ölçüm Aralığı

  3 - 5.000 pg/mL

 • Numune materyali

  Standart numune alma tüpleri veya ayırıcı jel içeren tüpler kullanılarak alınmış serum
  Li-heparin plazma, K2-EDTA'lı ve K3-EDTA'lı plazma

*LoD = Saptama Sınırı; LoQ = Ölçüm Sınırı (≤ %30 toplam hata).

Kaynaklar

 

 1. Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D., Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Erişim adresi: http://globocan.iarc.fr, Erişim tarihi: gün/ay/yıl.
 2. Oser, M.G. et al. (2015). Transformation from non-small cell lung cancer to small-cell lung cancer: molecular drivers and cells of origin. Lancet Oncol.; 16: e165-172.
 3. Korse, C. et al (2015). Multicenter evaluation of a new progastrin-releasing peptide (ProGRP) immunoassay across Europe and China. Clinica Chimica Acta 438, 388-395.