Elecsys® sFlt-1/PlGF (Preeklampsi)

Kısa vadeli risk tahmini sağlar ve preeklampsi tanısına yardımcı olur

Elecsys® sFlt-1/PlGF (Preeklampsi)

Kısa vadeli risk tahmini sağlar ve preeklampsi tanısına yardımcı olur

Preeklampsi, gebeliklerin %3-5'inde görülen ciddi ve çok sistemli bir gebelik komplikasyonudur ve dünya genelinde maternal ve perinatal morbidite ve mortalitelerin önde gelen nedenlerinden biridir.1-3

Preeklampsi, gestasyonun 20. haftasından sonra yeni başlayan hipertansiyon ve proteinüri olarak tanımlanır. Preeklampsinin klinik tablosu ve müteakip klinik hastalık seyri çok büyük ölçüde değişkenlik gösterebilmektedir, bu nedenle hastalık progresyonunun tahmin edilmesi, tanılanması ve değerlendirilmesi güçtür.1-3

Anjiyojenik faktörlerin (sFlt-1 ve PlGF) preeklampsi patogenezinde önemli bir rol oynadığı kanırlanmıştır ve maternal serumdaki konsantrasyonları hastalığın başlangıcından bile önce değişiklik göstermektedir; bu özellikleri itibariyle preeklampsinin tahmin edilmesinde ve tanı konulmasında yardımcı bir araç görevi görebilirler.1-3

Elecsys® sFlt-1/PlGF (Preeklampsi)

Elecsys® sFlt-1

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune materyali

  Serum

 • Numune hacmi

  20 μL

 • Ölçüm aralığı

  10– 85.000 pg/mL

Elecsys® PlGF

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune materyali

  Serum

 • Numune hacmi

  50 μL

 • Ölçüm aralığı

  3 – 10.000 pg/mL

Kaynaklar

 

 1. Verlohren, S., et al. (2012). Am J Obstet Gynecol 206(1), e1-8
 2. Verlohren, S., et al. (2010). Am J Obstet Gynecol 202(161), e1-11
 3. Verlohren, S., et al. (2014). Hypertension 63(2), 346-352