Elecsys® Tg II

Diferansiye tiroid kanserinin (DTK) yönetimi

Elecsys® Tg II

Diferansiye tiroid kanserinin (DTK) yönetimi

Tiroglobulin (Tg) testinin ana kullanım alanı, diferansiye tiroid kanseri (DTK) olan hastaların post-operatif takibidir. Total tiroidektomiden sonra saptanabilir serum Tg düzeyleri, persistan veya nüks eden DTK'ya işaret eder.1

Fonksiyonel duyarlılık ve hassasiyet

 • Klinik eşik değer çevresindeki aralıkta gösterdiği daha yüksek hassasiyet sayesinde daha yüksek duyarlılık sağlar ve daha iyi negatif prediktif değer sunar3
 • Duyarlı Tg testleri, düşük riskli hastalarda takip sırasında TSH ile stimüle edilen Tg testini dışlayabilir1
 • Bazal Tg değeri, duyarlı bir Tg testinin fonksiyonel duyarlılığının altında olan hastalarda hastalık bulunmaması olasılığı yüksektir 2
 • Optimum hasta sonuçları ve uzun vadede tutarlı takip imkanı sunar

 

Tüm ölçüm aralığındaki yüksek kesinlik doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur3

 

 • Tüm cobas® platformları genelinde lotlar arası tutarlılık uzun süreli, güvenilir hasta izlemesine olanak sağlar
 • Elecsys® Tg II düşük TgAb etkileşimi göstermektedir1
 • Yüksek duyarlılık, persistansın veya nüksün potansiyel olarak daha erken saptanmasına olanak sağlar

 

Yüksek Tg düzeyleri (düşük konsantrasyonlarda bile), nüks eden hastalığa işaret eden erken ve güvenilir bir göstergedir1

 

 • Tedavi, hastalığın erken saptandığı durumlarda tümör yükü daha düşük olduğu için genellikle daha başarılı sonuç vermektedir1

Elecsys® Tg II

 • Test süresi

  18 dak.

 • Numune materyali

  Serum, K2-EDTA'lı plazma, K3-EDTA'lı plazma

 • Numune hacmi

  35 μL

 • Saptama Sınırı *

  0,02 ng/mL, 0,04 ng/mL, 0,1 ng/mL

 • Ölçüm aralığı

  0,04 – 500 ng/mL

 • İzlenebilirlik

  BCR-CRM 457

 • Toplam hatalı ölçüm:

  cobas e 411 analizörü, E2010: %2,6 – 9,2

  cobas e 601/cobas e 602 modülleri: %4,0 – 5,9

* LoB = Körlük Sınırı; LoD = Tespit Sınırı; LoQ = Nicelik Sınırı, toplam izin verilen hata payı ≤%20.

Kaynaklar

 

 1. Haugen, B.R., et al. (2015). American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid, 26:1-133.
 2. Giovanella, L., et al. (2014). Thyroglobulin measurement using highly sensitive assays in patients with differentiated thyroid cancer: a clinical position paper. Eur J Endocrinol, 171: R33–46.
 3. Yöntem sayfası Elecsys TgII Mat. No.: 06445896 / 07027931