Elecsys® total PSA ve serbest PSA

Prostat kanserinin erken saptanmasını ve izlenmesini destekleyen tümör belirteçleri

Elecsys® total PSA ve free PSA

Elecsys® total PSA

Elecsys® total PSA, insan serum ve plazmasında total (serbest + kompleks) prostat spesifik antijenin (tPSA) tayinine yönelik kantitatif bir in vitro diagnostik testtir.

Prostat kanseri erkeklerde en yaygın olarak görülen ikinci kanser türüdür ve erkeklerde en fazla ölüme neden olan birinci kanser türüdür.1 Erken saptama, prostat kanseri potansiyel olarak ölümcül rahatsızlıklara neden olmadan önce zamanında yönetim ve tedaviyi mümkün kılar.2

Tarama yaklaşımları ABD ve Avrupa'da prostat kanseri mortalite oranını düşürmüştür.3,4,5 Prostat kanseri için en yaygın olarak kullanılan tarama testi, serum total PSA ile kombinasyon halinde dijital rektal muayenedir (DRE).6

Kılavuzlarda; yaş, aile öyküsü ve etnik köken dahil risk faktörlerine bağlı olarak prostat kanseri görülme riski daha yüksek olan erkekler için PSA taraması önerilmektedir.7,8,9

Total PSA aynı zamanda aktif gözetim yapmak, tedaviye yanıtı değerlendirmek ve tedavi sonrası takip için de kullanılabilir.10

Amerikan Ulusal Gelişmiş Kanser Ağı (NCCN) ve Avrupa Üroloji Derneği, PSA >1 ng/mL olduğunda her 2-4 yılda bir test yapılmasını, PSA düzeyleri <1 ng/mL olduğunda ise en geç 8 yıl sonra tekrar testi yapılmasını önermektedir.8,9

 

Elecsys® serbest PSA

Elecsys® serbest PSA, insan serum ve plazmasında serbest PSA'nın kantitatif tayinine yönelik bir prostat spesifik antijendir (serbest PSA).

4.0–10 ng/mL'lik yüksek bir total PSA düzeyine sahip erkeklerin %80'e varan bir bölümünde prostat kanseri bulunmamaktadır.11 Hafif yükselmiş total PSA (3–10 ng/mL) değerine sahip erkeklerde, serbest PSA benign rahatsızlıklar ile prostat kanserinin birbirinden ayırt edilmesine yardımcı olur ve gereksiz yere yapılan biyopsilerin sayısını azaltır.12,13,14

Serbest/total PSA oranı (% serbest PSA), prostat kanserlerinin %95'inin saptanmasını sağlar ve prostat kanseri olmayan erkeklerin %20'sinde gereksiz yere biyopsi yapılmasını önler (%25'lik eşik değeri kullanılarak).15

Özellikler

Elecsys® total PSA ve serbest PSA

 • Elecsys® total PSA ve serbest PSA testleri güvenilir bir teknik performansa sahiptir.16
 • Lotlar arası tutarlılığı kanıtlanmış olan Elecsys® total PSA, prostat kanserinin izlenmesinde kullanıma uygundur.17
Elecsys® total PSA ve free PSA

Elecsys® total PSA

 • Test süresi

  18 dak.

 • İzlenebilirlik

  Stanford Referans Standardına/DSÖ 96/670 standardize edilmiştir
  (%90 PSA-ACT + %10 serbest PSA)

 • Numune materyali

  Serum, Li-heparin, K3-EDTA ve sodyum sitrat plazma.
  Sodyum sitrat kullanıldığında sonuçlara +%10 düzeltme uygulanmalıdır

 • Numune hacmi

  20 μL

 • Saptama Sınırı

  0,002 ng/mL (cobas e 411 analizörü)
  0,003 ng/mL (cobas e 601, cobas e 602 modülleri)
  0,014 ng/mL (cobas e 801 analizörü)

   

 • Ölçüm Aralığı

  0,002 – 100 ng/mL (cobas e 411 analizörü)
  0,003 – 100 ng/mL (cobas e 601, cobas e 602 modülleri)

Elecsys® serbest PSA

 • Test süresi

  18 dak.

 • İzlenebilirlik

  Stanford Referans Standardına/DSÖ 96/668 standardize edilmiştir
  (%100 serbest PSA)

 • Numune materyali

  Serum, Li-heparin, K3-EDTA ve sodyum sitrat plazma.
  Sodyum sitrat kullanıldığında sonuçlara +%10 düzeltme uygulanmalıdır

 • Numune hacmi

  20 μL

 • Saptama Sınırı

  ≤ 0,01 ng/mL
  0,014 ng/mL (cobas e 801 analizörü)

 • Ölçüm Aralığı

  0,01 – 50 ng/mL

Kaynaklar

 

 1. GLOBOCAN 2012. 2012 yılı için dünya genelindeki tahmini kanser insidansı, mortalitesi ve prevalansı değerleri. Adres: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Son erişim tarihi: 16 Mart 2017.
 2. Esserman, L., Shieh, Y. & Thompson, I. Rethinking screening for breast cancer and prostate cancer. JAMA 302, 1685–1692 (2009).
 3. Siegel, R., Naishadham, D. & Jemal, A. Cancer statistics, 2012. CA Cancer J. Clin. 62, 10–29 (2012).
 4. Schröder, M.D. et al; N Engl J Med 2009;360:1320–8.
 5. Bray, F., Lortet-Tieulent, J., Ferlay, J., Forman, D. & Auvinen, A. Prostate cancer incidence and mortality trends in 37 European countries: an overview. Eur. J. Cancer 46, 3040–3052 (2010).
 6. Roobol MJ, Carlsson SV. Risk stratification in prostate cancer screening. Nat Rev Urol 2013;10:38–48.
 7. Wolf AM, et al. American Cancer Society guideline for the early detection of prostate cancer: update 2010. CA Cancer J Clin 2010;60:70–98.
 8. NCCN Guidelines. Prostate cancer early detection. Version 2.2016. J Natl Compr Canc Netw 2016;14:509–19.
 9. Mottet N, et al. EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. Eur Urol 2017;71:618–29.
 10. AUA Guidelines for the management of clinically localized prostate cancer: 2017 update version.
 11. Catalona WJ, et al. Measurement of prostate-specific antigen in serum as a screening test for prostate cancer. N Engl J Med 1991;324:1156–61.
 12. Catalona WJ, et al. Prostate cancer detection in men with serum PSA concentrations of 2.6 to 4.0 ng/mL and benign prostate examination. Enhancement of specificity with free PSA measurements. JAMA 1997;277:1452–5.
 13. Abrahamsson PA, et al. Molecular forms of serum prostatespecific antigen. The clinical value of percent free prostatespecific antigen. Urol Clin North Am 1997;24:353–65.
 14. Catalona WJ, et al. Evaluation of percentage of free serum prostate-specific antigen to improve specificity of prostate cancer screening. JAMA 1995;274:1214–20.
 15. Catalona WJ, et al. Use of the percentage of free prostatespecific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from benign prostatic disease: a prospective multicenter clinical trial. JAMA 1998;279:1542–7.
 16. Yilmaz H, et al. Percentage of free prostate-specific antigen (PSA) is a useful method in deciding to perform prostate biopsy with higher core numbers in patients with low PSA cut-off values. Kaohsiung J Med Sci. 2015;31:315–9.
 17. Elecsys total PSA yöntem sayfası.