Roche Yüksek Duyarlılıklı Troponin T

Akut miyokard enfarktüsü tanısı

Roche Troponin T-yüksek duyarlılıklı (cTnT-hs)

 

AMI'den şüphelenildiği durumlarda, hızlı tedavi uygulanması önemlidir. Semptomlar ile tedavi arasındaki her 30 dakikalık gecikme, 1 yıllık mortalite oranını %7,5 oranında artırmaktadır.4

Troponin, Avrupa Kardiyoloji Derneği ((ESC) kılavuzlarına göre AMI'yı tanımlamada tercih edilen biyolojik belirteçtir.5 Ayrıca, AMI olan ve AMI olmayan hastaların ayırt edilmesinde altın standarttır.5,6

Roche Troponin T yüksek duyarlılıklı (TnT-hs) testi, NSTEMI'ye tanı konulması veya dışlanması için gereken süreyi 1 saat kadar kısa bir süreye indirebilir.1-3

 

 

Sorunuz mu var?
Bizimle İletişime Geçin

 

Yüksek duyarlılıklı Roche Troponin T testi ile erken ve etkili tanı7-9

 

Uluslararası kılavuzlarda önerilen 0/1 saatlik olası tanı koyma ve dışlama algoritmasının kullanımı için onaylanmıştır5

Tanı

Tanı için gerekli süreyi azaltma

 • 3.000'den fazla hastanın katıldığı üç farklı çok merkezli çalışma ile onaylandığı gibi hastaların %75'inin 1 saat içinde triyajı yapılabilmektedir7-9
Hastane içi yönetim

Ek tanısal yöntemlere duyulan ihtiyacı azaltma

 • Eforlu elektrokardiyogram (EKG) yoluyla kardiyak stres testi ihtiyacını azaltır10

 

Hastalık izleme

Acil serviste kalma süresini kısaltma

 • Acil serviste geçirilen süreyi, standart uygulamaya kıyasla 2,1 saat (%33) azaltarak erken taburcuyu veya acil servisten hasta naklini sağlamaktadır11
Roche Troponin T-yüksek duyarlılıklı (TnT-hs)

Test özellikleri

 • Test süresi

  STAT test için 9 dakika

 • 99. persentil üst referans sınırı

  14 ng/L (pg/mL)

 • %10 CV hassasiyeti

  13 ng/L (pg/mL)

 • Numune materyali

  Heparin, EDTA'lı plazma ve serum

Kısaltmalar

NSTEMI: ST segment yükselmesiz miyokard infarktüsü

 

Kaynaklar

 1. Bandstein et al. (2014). J Am Coll Cardiol 63, 2569-2578
 2. Body et al. (2015). Clin Chem 61, 983-989
 3. Rubini-Giménezet al. (2013). Int J Cardiol 168, 3896-3901
 4. De Luca et al. (2004). Circulation 109, 1223-1225
 5. Roffi et al. (2016). Eur Heart J 37, 267-315
 6. Neumann et al. (2017). PLoS One 12:e0174288
 7. Reichlin et al. (2012). Arch Intern Med 172, 1211-1218
 8. Reichlin et al. (2015). CMAJ 187, E243-E252
 9. Mueller et al. (2016). Annal Emerg Med 68, 76-87
 10. Twerenbold et al. (2016). Eur Heart J 37, 3324-3332
 11. Ambavane et al. (2017). PLoS One 12, e0187662