Elecsys® Vitamin D total II

Standardize sonuçlar sağlar.

Elecsys® Vitamin D total II

Standardize sonuçlar

D vitamini, kemik mineral yoğunluğu üzerinde kanıtlanmış bir etkiye sahiptir1. 30 ng/mL düzeyindeki ideal dozların düşme2 ve kemik kırığı riskini azalttığı gösterilmiştir3.

Ayrıca, D vitamini düzeyini (25-OH) diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, otoimmün hastalıkları, farklı kanser türleri gibi diğer endikasyon riskleri ile ilişkilendirilen bilimsel kanıtlar gün geçtikçe çoğalmaktadır.4 Elecsys Vitamin D total II testi, D vitamini eksikliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

 

Özellikler5

 

 • Hasta sonuçlarında güven için resmi referans ölçüm prosedürüyle doğrudan izlenebilirlik (Ghent Üniversitesi ID-LC-MS/MS)
 • Optimum tedavi izlemi için lotlar arası yüksek tutarlılık
 • Fonksiyonel duyarlılık ve hassasiyet
 • Vitamin D total, b-CrossLaps, P1NP, Osteocalcin ve PTH testlerinin tek bir tam otomatik platformda birleştirilmesi sayesinde artan verimlilik
Elecsys® Vitamin D total II

Elecsys® Vitamin D total II

 • Test süresi

  27 dk

 • Numune materyali

  Serum ve plazma

 • Numune hacmi

  12 µL

 • Ölçüm sınırı

  ≤5 ng/mL (≤12,5 nmol/L)

 • Tekrarlanabilirlik

  <20 ng/mL SD ≤1,1 ng/mL; >20 ng/mL CV ≤ %5,5

 • Orta seviyede kesinlik

  <20 ng/mL SD ≤1,4 ng/mL; >20 ng/mL CV ≤ %7,0

Kaynaklar

 

 1. Kuchukk NO, van Schoor NM, Pluijm SM, et al. Vitamin D status, parathyroid function, bone turnover, and BMD in postmenopausal women with osteoporosis: global perspective. J Bone Miner Res 2009;24:693-701.
 2. Bischoff-Ferrari, Heike A., et al. "Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials." Bmj 339 (2009): b3692.
 3. Bischoff-Ferrari, Heike A., et al. "Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency: a meta-analysis of randomized controlled trials." Archives of internal medicine 169.6 (2009): 551-561.
 4. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007;357:266-281.
 5. Roche Diagnostics, Elecsys® Vitamin D total II Yöntem Sayfası, 2018