SARS-CoV-2 Kendi Kendine Antijen Burun Testi

SARS-CoV-2 Kendi Kendine Antijen Burun Testi
Sorunuz var mı?
Bizimle iletişime geçin

SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş bireylerin tanımlanmasında bir yardımcı1

 

SARS-CoV-2 Kendi Kendine Antijen Burun Testi, insan burun numunelerinde SARS-CoV-2 nükleokapsid antijeninin kalitatif tespiti için bir lateral akış testidir. Bu test, COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişilerde SARS-CoV-2 virüsünün antijenlerini tespit etmek için kullanılmaktadır ve halk için kendi kendine test olarak tasarlanmıştır.

SARS-CoV-2: Virüs yapısı, aktarımı ve tespitine genel bir bakış

 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) Coronaviridae ailesine ait zarflı, tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Koronavirüsler yapısal benzerlikleri paylaşır ve 16 yapısal olmayan protein ve 4 yapısal proteinden oluşur: spike (S), zarf (E), membran (M) ve nükleokapsid (N). Koronavirüsler, semptomları hafif soğuk algınlığı olanlardan SARS-CoV-2'nin neden olduğu Koronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) gibi daha şiddetli olanlara kadar değişen hastalıklara neden olur.2,3

SARS-CoV-2 kişiden kişiye öncelikle solunum damlacıkları yoluyla bulaşırken kontamine yüzeyler yoluyla dolaylı bulaşma da mümkündür.4-7 Virüs konakçı hücrelere, akciğerlerde en bol bulunan anjiotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörü aracılığıyla erişir.8,9

COVID-19'un kuluçka süresi, maruziyeti takiben 2-14 gün arasında değişmektedir ve çoğu vaka maruziyetten yaklaşık 4 - 5 gün sonra semptom göstermektedir.4,10,11 Semptomatik enfeksiyon spektrumu hafif (ateş, öksürük, yorgunluk, koku ve tat kaybı, nefes darlığı) ile kritik arasında değişir.12,13 Semptomatik vakaların çoğu şiddetli olmamakla birlikte ağır hastalık, ağırlıklı olarak ileri yaşta veya altta yatan tıbbi komorbiditeleri olan erişkinlerde ortaya çıkar ve yoğun bakım gerektirir. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), şiddetli hastalığı olan hastalarda önemli bir komplikasyondur. Kritik vakalar, örneğin solunum yetmezliği, şok ve/veya çoklu organ disfonksiyonu veya yetmezliği ile karakterize edilir.12,14,15

Koronavirüs illüstrasyonu
 • Nükleokapsid protein (N)
 • Zarf protein (E)
 • Spike protein (S)
 • Membran glikoprotein (M)
 • RNA

SARS-CoV-2 antijen testinin mevcut olmasının faydası

 

SARS-CoV-2 virüsü solunum yolu enfeksiyonuna neden olur. Yakın temastan sonra esas olarak solunum damlacıkları yoluyla bulaşır ve primer viral replikasyonun üst solunum yollarının (burun boşluğu ve farenks) mukozal epitelinde meydana geldiği varsayılır.2 Bu bölgelerde viral yük, semptomların başlamasını takiben ilk hafta içinde zirve yapar ve ardından düşer.3

Bir SARS-CoV-2 antijen testi, virüs tarafından taşınan bir nükleoproteini tanımlayarak üst solunum yolu sürüntü örneklerinin bir kısmından SARS-CoV-2 virüsünün varlığını tespit eder. Test, COVID-19'un akut fazı sırasında mevcut enfeksiyonu tanımlarken, virüs solunum yollarında hala büyük miktarlarda mevcuttur.

Roche Diagnostics'te bu tür yüksek performanslı, aletsiz ve güvenilir Bakım Noktası testlerine geniş ölçüde erişimin, devam eden pandemi krizinin daha iyi yönetilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabileceğine inanıyoruz.

SARS-CoV-2 Kendi Kendine Antijen Burun Testinin temel faydaları

Toplum, sağlık sistemleri ve çalışanları için faydalar:
 

 • Her yerde test yapmak mümkündür: Merkezi olmayan testler, sağlık hizmeti kapasitesini korurken sağlık çalışanlarının potansiyel olarak enfekte bireylere maruz kalma ihtimalini en aza indirir.
 • Ekonomiyi güvenle tekrar canlandırmak için bir araç Test edilen kişiler, virüsü yayma riskini azaltırken  seyahat edebilir ve etkinliklere katılabilir.
 • Gerçek hayattan kanıtlar: Profesyonel toplama, kendi kendine toplama ve kendi kendine test grupları dahil olmak üzere büyük örneklem büyüklükleriyle bağımsız performans çalışmaları.

Halk için faydalar:
 

 • Güvenilir cevaplar: Yüksek test kalitesi ve performansı.1
 • Hızlı sonuçlar: Laboratuar testlerine kıyasla daha hızlı sonuçlar.
 • Kolay tekrarlanan testler: Bir sağlık çalışanına görünmeye veya randevu almaya gerek yoktur.
 • Kolay kullanım prosedürü: Azalmış kullanım hataları ve atıkları.
 • Artmış kullanıcı koruması: 2 dakika sonra ekstraksiyon tamponu ile virüs inaktivasyonu.
 • Gönül rahatlığı: Endişe verici semptomlar iyi değerlendirilebilir.
SARS-CoV-2 Kendi Kendine Antijen Burun Testi

Hızlı ve kolay yolu test etme

 

SARS-CoV-2 Kendi Kendine Antijen Burun Testi için test süreci1

Aşağıdaki adımları dikkatle uyguladığınızdan emin olun

Aşağıdaki adımları dikkatle uyguladığınızdan emin olun

Kullanım Talimatlarını her zaman dikkatle okuyun.

simge el yıkama

Ellerinizi yıkayın...

simge dezenfektan kullanın

...veya el dezenfektanı kullanın.

simge materyalleri hazırlayın

İhtiyaç duyulan materyali önünüze koyun.

simge zamanlayıcı kullanın

Değeri takip etmek için bir zamanlayıcı kullanın.

Kullanım Talimatlarını her zaman dikkatle okuyun.

simge numune toplayın

Burun Numunesi Toplayın

Mendil kullanarak bir kez sümkürün. Çubuk paketini açın ve çubuğu sadece alttan tuttuğunuzdan emin olun. Uca dokunmayın. Çubuğu burun deliğinizin 2 cm içine sokun ve çubuğu burun duvarına karşı yaklaşık 15 saniye boyunca 4 kez döndürün.

simge numune toplayın

Aynı çubukla diğer burun deliğinde

aynı işlemi tekrar edin.

simge numune hazırlayın

Numune hazırlayın

Çubuğu ekstraksiyon tamponu tüpüne yerleştirin, tüpü alt kısmından sıkın ve çubuğu on defadan fazla karıştırın.

simge çubuğu çıkarın tüpü kapatın

Tüpün kenarlarını sıkarak

tüpü çıkarın. Nozül kapağını sıkıca tüpe bastırın.

Kullanım Talimatlarını her zaman dikkatle okuyun.

simge damlacıkları dökün

Test cihazının numune borusuna 4 damla numune dökün.

simge zamanlayıcıyı ayarlayın

Zamanlayıcıyı ayarlayın ve sonuçları 15 dakika sonra ve 30 dakika geçmeden okuyun.

simge zamanlayıcı kullanın

Yanlış sonuçların riskleri. Test sonucunu 30 dakikadan sonra okumayın.

simge zamanı okuyun

15 - 30 dakika

Kontrol çizgisi C

Testin doğru çalıştığını onaylar

Test çizgisi T

SARS-CoV-2 antijeni tespit edilmişse görülür

Pozitif

Pozitif sonuç

Negatif

Negatif sonuç

Geçersiz

Geçersiz sonuç
Pozitif test sonucu

C ve T renkli çizgilerinin ikisi de görünüyorsa test sonucu pozitiftir. Bu, testin numunede virüs proteini test ettiği anlamına gelir. Testi uygulayan kişi büyük ihtimalle SARS-CoV-2 ile enfekte olmuştur.

 

Peki ya şimdi?
simge

Bir an önce kendinizi izole etmelisiniz.

simge

Doktorunuzla iletişime geçin ve...

simge

... test sonucunu doğrulamak için PCR testi olmanız gerekebilir.

Negatif test sonucu

Kontrol çizgisi C’nin görünmesi testin doğru çalıştığını gösterir. Test sonucu negatiftir. Numunede virüs tespit edilmemiştir.
 

 

Peki ya şimdi?
icon

Başkalarını enfekte ediyor olma ihtimaliniz çok düşüktür.

simge

Sonucun yalnızca testi uyguladığınız gün için geçerli olduğunu unutmayın.

simge

Hijyen kurallarına uymaya devam edin.

Geçersiz test sonucu

Hiçbir çizgi çıkmadıysa veya yalnızca T ile işaretlenmiş bir çizgi görünüyorsa, test doğru çalışmamıştır ve başka bir test cihazıyla tekrarlanması gerekmektedir.
 

 

Peki ya şimdi?
simge

Geçerli bir sonuç elde etmek için yeni bir test uygulamanız gerekecektir (yeni test materyali ve yeni bir numuneyle).

icon

Talimatları dikkatle uyguladığınızdan emin olun.

Referanslar
 

 1. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal Package Insert 2021-04 V 1.0
 2. Su S, Wong G, Shi W, et al.-Trends Microbiol. 2016;24(6):490–502.-2016-Elecsys Anti-SARS-CoV-2 -L (v1.0)
 3. Zhu, N., Zhang, D., Wang, W. et al.-N Engl J Med 382(8) 727-733-2020-Elecsys Anti-SARS-CoV-2 -Lit (v1.0)
 4. Chan, J.F., Yuan, S., Kok, K.H., To, K.K., Chu, H., Yang, J. et al.-Lancet. 395, 514–523.-2020- El (v1.0)
 5. U.S. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html. 2 Nisan 2021’de yayınlanmıştır. 11 Haziran 2021’de erişilmiştir. 
 6. WHO. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations. 29 Mart 2020’de yayınlanmıştır. 11 Haziran 2021’de erişilmiştir
 7. Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., Steinmann, E.-J Hosp Infect. 104(3), 246–251.-2020- Elecsys Ant (v1.0)
 8. Letko, M., Marzi, A., Munster, V. (2020).-Nat Microbiol. 1–8. doi:10.1038/s41564-020-0688-y.-2020- (v1.0)
 9. Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S. et al.-[basımdan önce online olarak yayınlanmıştır, 4 Mart 2020]. (v1.0)
 10. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200403- sitrep-74-covid-19-mp.pdf. 3 Nisan 2020’de yayınlanmıştır. 11 Haziran 2021’de erilişmiştir. 
 11. Lauer SA et al.-Ann Intern Med 2020;172(9):577-82-The Incubation Period of COVID-19 (v1.0)
 12. Rothe, C et al-N Engl J Med 2020;382(10):970-971-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract infec (v1.0)
 13. Kupferschmidt K-Science. https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non symptomatic-patienttrans (v1.0)
 14. Bai Y et al-JAMA 2020;323(14):1406-1407-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract infections Co (v1.0)
 15. Mizumoto K et al-Euro Surveill 2020;25(10):2000180.-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract (v1.0)

SARS-CoV-2 Kendi Kendine Antijen Burun Testi Test özellikleri

 • Deney formatı

  Lateral akış testi / immünokromatografik

 • Alet

  Hayır

 • Test süresi

  15-30 dakika

 • Özgüllük

  99.6%

   

 • Duyarlılık

  91.1% (Ct değeri≤ 30)

   

 • Antijen

  N

 • Numune materyali

  Burun Çubuğu

 • Reaktifler

  mAb anti-COVID19 antikoru, mAb anti-Chicken IgY, mAb anti-COVID-19 antikoru‑altın eşleniği, Saflaştırılmış chicken IgY‑altın eşleniği