Sağlık konusu

Serviks kanseri

Roche'un serviks kanseri portföyü

Roche'un serviks kanseri portföyü, tek bir tarama turunda risk altındaki kadınların tanımlanmasına ve ileri evre hastalığın saptanmasına ve doğrulanmasına yardımcı olan klinik olarak valide edilmiş üç test sunmaktadır. Bu test kombinasyonu, sağlık uzmanlarının hastalarıyla ilgili  karar almalarına yardımcı olur.

cobas® HPV Testi görseli
cobas® HPV testi
 

Klinik olarak doğrulanmış, FDA onaylı, CE-IVD işaretli ilk HPV DNA testi olan cobas® HPV testi ile primer tarama, ASC-US triyaj ve eşzamanlı testler dahil tüm servikal tarama endikasyonları için tarama yapılabilir. HPV DNA ile tarama yapılarak serviks kanseri için risk altındaki kadınlar tanımlanabilir.  cobas® HPV, eşzamanlı olarak bilinen yüksek riskli genotipler için havuzlanmış sonuçların yanı sıra en yüksek riskli iki genotip olan HPV 16 ve HPV 18 için ayrı sonuçlar sağlayarak tek bir numuneden üç sonuç elde edilmesine imkan tanır.

CINtec PLUS boyaması
CINtec® PLUS Cytology
 

CINtec®PLUS Cytology; ilerleyen HPV enfeksiyonu varlığına ilişkin güçlü bir gösterge sağlamak üzere p16 ve Ki-67'yi eşzamanlı olarak saptamak için ikili biyolojik belirteç teknolojisini kullanan tek testtir.

*CINtec® PLUS Cytology, klinik kullanım için onaylanmış bir CE/IVD üründür. 

CINtec Histology boyaması
CINtec® Histology
 

CINtec® Histology  – Tek başına H&E veya morfolojik yorumlama ile gözden kaçırılabilecek gizli servikal lezyonların daha iyi tanımlanmasını sağlar. CINtec® Histology testi; ilerleyen HPV lezyonları nedeniyle servikal lezyonların varlığını veya yokluğunu doğrulamak üzere gelişmiş p16 biyolojik belirteç teknolojisini kullanan klinik olarak doğrulanmış bir testtir.

0 sonuç
Filtreler
...
    ...