Sağlık konusu

Sitomegalovirüs (CMV)

Sitomegalovirüs (CMV)

 

Sitomegalovirüs (CMV) her yaştan insanda görülen yaygın olarak bulunan bir virüstür ve genel popülasyonda tahmini küresel seroprevalansı %83'tür.CMV enfeksiyonu olan kişilerde hiçbir semptom gelişmeyebilir. 

 

Bağışıklık sistemi ve CMV 

 

Her ne kadar virüs genellikle bağışıklık sistemi sağlıklı durumda olan insanlarda soruna yol açmıyor olsa da, bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda ciddi sonuçlara yol açabilir.

Solid organ nakli alıcılarının yaklaşık %20-%60'ında, genellikle nakilden sonraki ilk birkaç ayda semptomatik CMV enfeksiyonu görülmektedir.2 Hastalar donör organı yoluyla virüse yakalanabildiği gibi, virüs daha önceden zaten mevcutsa yeniden aktive olabilmektedir.

Hamile bir kadın CMV'yi kaptığında, bunu doğmamış çocuğuna geçirme şansı 3'te 1'dir. CMV'nin tüm canlı doğumların yaklaşık %1'ini etkilediği tahmin edilmektedir.3

 

CMV testleri 

 

CMV enfeksiyonu, transplantasyon sonrası hastalarda morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir, ancak hızlı bir şekilde tespit edilip antiviral ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilir. Enfeksiyonun başarılı bir şekilde yönetilmesi ve nakil hastalarının uzun, sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olunması söz konusu olduğunda, test sonuçlarının tutarlılığı hayati bir rol oynar.

Konjenital CMV enfeksiyonu, sensörinöral işitme kaybının genetik olmayan ilk nedenidir ve çocuklarda nörogelişimsel yetersizliklerin önemli bir nedenidir. Maternal enfeksiyonu önlemeye yönelik etkili müdahaleler ve enfeksiyonu zamanında tespit etmeye yönelik tarama programları ile, genel olarak iyileştirilmiş bir gebelik sonucu için en iyi tedavi stratejisi derhal başlatılabilir.

Roche Diagnostik, CMV'nin yayılması ve yeniden aktivasyonunun önlenmesine yardımcı olmak adına, nakil öncesi ve sonrası kapsamlı ve güvenilir testler sunar. CMV enfeksiyonunun tespiti ve ilerleyişinin izlenmesinin yanı sıra risklerin en aza indirilmesi için otomatik, DSÖ standardına uygun analizler sağlar. Etkili ve başarılı CMV yönetimi için, laboratuvar yöneticilerinin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının, klinik olarak doğrulanmış ve kurumlar arasında uyumlu sonuçlar sağlayan testler kullanması önemlidir. Konjenital CMV'nin yükü, klinisyenlerin dikkat gerektiren vakaları güvenilir bir şekilde belirlemesini destekleyen yüksek verimli ve tam otomatik test çözümleriyle azaltılabilir.

İlgili sistemler

cobas® 6800 Sistem görseli

cobas® 6800 Sistemi

Orta-Yüksek iş hacimli uygulamalar için minimum operatör müdahalesiyle üst düzey performans.

Daha fazla bilgi
cobas® 8800 Sistem görseli

cobas® 8800 Sistemi

Yüksek iş hacimli uygulamalar için minimum operatör müdahalesiyle üst düzey performans. 

Daha fazla bilgi

Kaynaklar

  1. Zuhair M, et al. Estimation of the worldwide seroprevalence of cytomegalovirus: A systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2019 May;29(3):e2034.
  2. Emovon OE, Baillie GM, Rajagopalan PR, Chavin, KD. Infections after kidney transplantation. CME Coverage, based on Renal Week 2002: American Society of Nephrology 35th Annual Meeting. http://www.medscape.com/viewarticle/445262. Accessed September 2023.
  3. Carlson A, et al. Cytomegalovirus infection in pregnancy: should all women be screened? Rev Obstet Gynecol. 2010 Fall;3(4):172-9.
0 sonuç
Filtreler
...
    ...