Sağlık konusu

Sitomegalovirüs (CMV)

Sitomegalovirüs (CMV)

 

Sitomegalovirüs (CMV) her yaştan insanda görülen yaygın olarak bulunan bir virüstür. Dünya genelinde tüm yetişkinlerin yarısından fazlası 40 yaşına kadar bu virüse yakalanmaktadır.1 CMV, yaşam boyu belirti göstermeyen bir şekilde taşınabilmekte ve yeniden aktive olabilmektedir.

 

Bağışıklık sistemi ve CMV 

 

Her ne kadar virüs genellikle bağışıklık sistemi sağlıklı durumda olan insanlarda soruna yol açmıyor olsa da, bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda ciddi sonuçlara yol açabilir.

Solid organ nakli alıcılarının yaklaşık %20-%60'ında, genellikle nakilden sonraki ilk birkaç ayda semptomatik CMV enfeksiyonu görülmektedir.2 Hastalar donör organı yoluyla virüse yakalanabildiği gibi, virüs daha önceden zaten mevcutsa yeniden aktive olabilmektedir.

 

CMV testleri 

 

Organ naklinden sonra CMV'nin yeniden aktivasyonu hızlıca saptanabilir ve antiviral ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilir. Tutarlı test sonuçları, enfeksiyonun başarıyla yönetilebilmesi ve nakil hastalarının uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

 

CMV yönetimi

 

CMV enfeksiyonu nakil sonrasında hastalarda başlıca morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. CMV DNA viral yükünün Uluslararası Birim/mililitre (IU/mL) cinsinden kalibre edilmesi ve bildirilmesi, farklı laboratuvarlardan gelen sonuçların uyumlulaştırılmasına katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, sonuçların referans materyalleri ve klinik numuneler arasında sınırlı düzeyde değiştirilebilir nitelik taşıyor olması ve dolayısıyla kanıta dayalı viral yük eşik değerlerinin mevcut olmayışı aktif CMV enfeksiyonunun yönetimini zorlaştırmaktadır.

İlgili sistemler

cobas® 6800 Sistem görseli

cobas® 6800 Sistemi

Orta-Yüksek iş hacimli uygulamalar için minimum operatör müdahalesiyle üst düzey performans.

Daha fazla bilgi
cobas® 8800 Sistem görseli

cobas® 8800 Sistemi

Yüksek iş hacimli uygulamalar için minimum operatör müdahalesiyle üst düzey performans. 

Daha fazla bilgi

Kaynaklar

  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cytomegalovirus (CMV) and Congenital CMV Infection. http://www.cdc.gov/cmv/index.html. Erişim tarihi: 3 Kasım 2016.
  2. Emovon OE, Baillie GM, Rajagopalan PR, Chavin, KD. Infections after kidney transplantation. CME Coverage, based on Renal Week 2002: American Society of Nephrology 35th Annual Meeting. http://www.medscape.com/viewarticle/445262. Erişim tarihi: 13 Aralık 2016. Medscape Transplantation. 2002.
0 sonuç
Filtreler
...
    ...