Ürün portföyü

Donör taraması

Kan transfüzyonları ve plazmadan elde edilen terapötikler her gün hayat kurtarmaya yardımcı olur

Yeterli miktarda ve güvenli bir tam kan ve plazma ürünleri stoğuna erişim sağlanması zor olabilmektedir. Kan ve plazma tedarikinin güvenliliğinin korunması amacıyla:

  • Güvenli bir kan ve plazma tedariki tesis edilmesine yönelik bir donör taraması çözümü sağlanmalıdır
  • İhtiyaç duyulduğu anda testlere erişilebilmesi için yeni ortaya çıkan patojenler aktif olarak gözetim altında tutulmalı ve bunlara yanıt olarak hızlı aksiyon alınmalıdır
Kan ve plazma taramasının otomasyonu

Laboratuvar otomasyonu ve yazılım çözümleri tarama sürecini hızlandırır ve standart hale getirir. Bağlantı kurulmasına ve iş üretiminin izlenebilirliğine imkan tanıyarak hataların azaltılmasına, daha tutarlı sonuçlar elde edilmesine ve nihai olarak laboratuvar süreci üzerinde daha fazla kontrol sahibi olunmasına olanak sağlarlar.

Roche'un donör tarama çözümleri

Roche; laboratuvar otomasyonu ve yazılım çözümlerinden NAT'ye, seroloji testlerine ve sağlık danışmanlığına kadar uzanan çok çeşitli tam kan ve plazma tarama çözümleri sunmaktadır.

 

Kaynaklar

  1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Blood safety and availability. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/. Erişim tarihi: 24 Ocak 2017.
  2. Yayımlanmamış veriler. Roche Molecular Systems, 2015.

Donör Taramasına yönelik tüm ürünler
0 sonuç
Filtreler
...
    ...