Sağlık konusu

İnfluenza

grip
Mevsimsel Bir Enfeksiyon

Grip yıllık olarak meydana gelen ve genellikle kış döneminde zirve yapan mevsimsel bir hastalıktır. Her yıl yetişkinlerin %5-10'unu ve çocukların %20-30'unu etkilemektedir1 Mevsimsel hastalıklar esas olarak yüksek risk gruplarında (çocuklar, yaşlılar veya kronik hastalığı olan kişiler) hastaneye yatış ve ölümle sonuçlanabilmektedir.2 Yıllık epidemilerin dünya genelinde 3–5 milyon şiddetli hastalık vakasına ve 290.000–650.000 ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir.2

Grip; ateş, burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı ve yorgunluk dahil olmak üzere çeşitli semptomların ani olarak başlamasıyla karakterizedir.Bu semptomlar diğer bakteriyel ve/veya viral patojenlerden kaynaklanan üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla çakışmaktadır. Bu durum, klinisyenler açısından tek başına semptomlara dayalı olarak tanı konulmasını güçleştirmektedir.4

Bununla birlikte, influenza A'nın diğer grip benzeri hastalıklardan (GBH'ler) hızla ayırt edilmesi enfeksiyon kontrolü ve hasta yönetimi açısından önemlidir.

Yaygın olarak kullanılan mevcut tanı yöntemleri hızlı hasta başı antijen testleri ve laboratuvar temelli polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleridir.5 Güvenilir negatif İnfluenza A/B sonuçları, klinisyenlerin antibiyotik kullanılmasını gerektiren bakteriyel patojenler gibi diğer hastalık vakalarını düşünmeye sevk etmektedir.

Erken ve doğru tanı

Mevcut immünokimya test tabanlı hızlı influenza testleri sınırlı duyarlılığa sahiptir ve negatif test sonuçları, yalancı negatif sonuçlar olabilecekleri göz önünde bulundurularak ihtiyatlı bir şekilde yorumlanmalıdır.5

Klinik yönetimin bilgiye dayalı olarak yürütülebilmesi için grip olasılığını hastaların yanı başında doğru ve hızlı bir şekilde tanımlayabilecek veya dışlayabilecek testlere yönelik karşılanmayı bekleyen bir ihtiyaç bulunmaktadır.6

Viral ve/veya bakteriyel patojenleri güvenilir bir şekilde saptayabilecek POC testlerinin kullanımı daha gelişmiş hasta bakımı sağlayacak, daha az antibiyotik denenmesine neden olacak ve en azından teoride de olsa, hastalığın hasta açısından maliyetlerini ve toplumsal maliyetlerini azaltacaktır.7

Özellikle pediyatrik çalışmalarda, gribin hızlı test ile tanı konulduğu durumlarda antibiyotik kullanımının azaldığı ve antiviral kullanımının arttığı gösterilmiştir.8-10

İlgili testler

İlgili sistemler

cobas® Liat® Sistemi

cobas® Liat® Sistemi; hastaneler ve uydu laboratuvarlar vb. hasta başı ortamlarında talep üzerine test için tasarlanmış hızlı, kullanımı kolay, kompakt bir PCR sistemidir.

Daha fazla bilgi
cobas Liat Sistemi

Kaynaklar

 1. DSÖ (2012). Dünya Sağlık Örgütü. Vaccines against influenza. WHO position paper. Weekly Epidemiol Record. 87(47):461–76.
 2. DSÖ (2018). Influenza (seasonal) factsheet. Erişim adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ son erişim tarihi: 11 Ekim 2018
 3. Mayo Clinic (2016), Symptoms and causes. Erişim adresi: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/flu/symptoms-causes/dxc-20248062 son erişim tarihi: 11 Ekim 2018
 4. Call, S.A., Vollenweider, M.A., Hornung, C.A., Simel, D.L., McKinney, W.P. (2005). Does this patient have influenza? JAMA 293(8), 987-997.
 5. CDC (2016). Guidance for Clinicians on the Use of Rapid influenza diagnostic tests. Erişim adresi: http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/clinician_guidance_ridt.htm#figure1 son erişim tarihi: 04 Mayıs 2017
 6. Caliendo, A., et al. (2013). Better tests, better care: improved diagnostics for infectious diseases. Clin Infect Dis 57(3), S139-170.
 7. Bhavnani, D., Phatinawin, L., Chantra, S., Olsen, S.J., Simmerman, J.M. (2007). The influence of rapid influenza diagnostic testing. J Infect Dis 11, 355-359.
 8. Bonner, A.B., Monroe, K.W., Talley, L.I., Klasner, A.E., Kimberlin, D.W. (2003). Impact of the rapid diagnosis of influenza on physician decision-making and patient management in the pediatric emergency department: results of a randomized, prospective, controlled trial.  Pediatrics 112(2), 363-367.
 9. Esposito, S., Marchisio, P., Morelli, P., Crovari, P., Principi, N. (2003). Effect of a rapid influenza diagnosis. Arch Dis Child 88, 525-526.
 10. Jennings, L.C., et al. (2009). Effect of rapid influenza testing on the clinical management of paediatric influenza. Influenza Other Respir Viruses 3, 91-98.
0 sonuç
Filtreler
...
  ...