Sağlık konusu

Akciğer kanseri

Akciğer kanseri

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) gibi hastalığın alt tiplerini ayırt etmek önemlidir; akciğer kanseri hedefli tedavilere anlamlı ölçüde daha iyi yanıt vermektedir. İmmünohistokimya (IHK) tanı testlerine ve boyama ürünlerine, klinik reaktiflere ve tam otomatik boyama platformlarına ek olarak erken teşhis için patoloji test menümüz ve sürdürülebilir izleme için sıvı biyopsilerimiz, tedavi kararlarını destekleyecek tanı sonuçları sağlamaktadır.

Yeni immünoterapi (vücudun kendi bağışıklı sistemi hücrelerini kullanarak kanserli hücrelere saldırılması), ileri evre KHDAK'li hastalar için büyük umut vaat etmektedir. Hastanın tümörünün karakteristik özelliklerine göre etki gösteren ilaçlar sayesinde, bu tip kişiselleştirilmiş tedaviler akciğer kanseri tanısı konulmuş hastalara umut sağlamaktadır. Bugün tanı sistemleriyle saptanabilen biyolojik belirteçler arasında EGFR, ALK, ROS1 ve PD-L1 yer almaktadır.

Kaynaklar

 

1. Dünya Sağlık Örgütü. Kanser Bilgilendirme Raporları. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx Erişim tarihi: 17 Mayıs 2018.

0 sonuç
Filtreler
...
    ...