Sağlık konusu

Mycoplasma genitalium (MG)

Mycoplasma Genitalium

Cinsel Yolla Bulaşan Bir Enfeksiyon (CYBE)

 

Mycoplasma genitalium 1980'de keşfedilen kompleks bir bakteriyel organizmadır, ancak kendine özel yapısı ve spesifik çoğalma gereklilikleri nedeniyle izole edilmesi ve araştırılması güçtür. Bu nedenle, yalnızca yakın zaman önce cinsel bulaşmada tespit edilmiş ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğu kanıtlanmıştır.

M. genitalium bulaşması doğrudan genital-genital mukozal temasın yanı sıra genital-anorektal temas yoluyla meydana gelmektedir. Enfeksiyon erkeklerde üretritin nedeni olarak tanınmıştır ve nongonokokkal üretrit (NGU) vakalarının yaklaşık %15–%20'sinden, nonchlamydial NGU vakalarının %20–%25'inden ve kalıcı veya nükseden üretritin yaklaşık %30'undan sorumludur. Ayrıca, kadınlarda servisit ile ilişkili ağrı ve rahatsızlıktan sorumludur.

Bununla birlikte, erkeklerin yaklaşık %70'inde semptomatik olmasına rağmen, enfeksiyon kadınlarda çoğunlukla asemptomatiktir ve bu durum, enfeksiyonun farkında olmadan partnerden partnere bulaştırılması nedeniyle büyük bir sağlık riski teşkil etmektedir.

 

MG tanısındaki zorluklar

 

Bu organizma görünürde bebeklik evresinde olsa da, bu alandaki araştırmalar artmıştır ve MG'nin ilk başta fark edilenden daha tehlikeli olduğu kanıtlanmıştır. Tedavi edilmemesi halinde, mycoplasma genitalium erkeklerde ve kadınlarda şiddetli sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. Bu komplikasyonlar arasında pelvik inflamatuvar hastalık (PID), erken doğum ve düşük gibi advers gebelik sonucu, yüksek HPV bulaşma riski, cinsel yolla edinilmiş reaktif artrit ve infertilite yer almaktadır.

Ayrıca, Mycoplasma genitalium'un antibiyotik direnç geliştirmiş olması, enfeksiyonun tedavi edilmesini zorlaştırdığından bu durum uzun süreli sekelleri daha yaygın kılmaktadır. Dünya genelinde Japonya, Avustralya, Hollanda, İngiltere, Rusya, Estonya ve Fransa gibi ülkelerde çoklu ilaca dirençli mycoplasma genitalium suşları zaten tanımlanmıştır.

Belirli suşlar konak tedavilerini engellediğinden ve daha da zor tedavi edilebilir bir hal aldığından, organizmaların tanımlanmasını ve insidanslarının izlenmesini sağlayacak yaygın olarak erişilebilir tanı testlerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

Enfeksiyonun yakın zaman önce cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak ortaya çıkmış olması nedeniyle, çoğu ülkede enfeksiyon durumunun test edilmesine yönelik bir gözetim programı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, artan hastalık yükü, artan antibiyotik direnci ve bu enfeksiyonun HIV bulaşması riskini ve  üç kat artırması nedeniyle, doğru ve verimli tanı ve tarama yöntemleri kritik önem arz etmektedir.

Nükleik asit amplifikasyon testlerinin (NAAT'ler) geliştirilmesi, önceki yıllarda mümkün olmayan enfeksiyonun tanı olasılığını kazandırmıştır. Mycoplasma genitalium çoğalabilmek için oldukça spesifik besin ve koşullara gereksinim duyan zor gelişen bir organizmadır; bu nedenle, laboratuvar kültürü gibi diğer diagnostik tekniklerin kullanılması son derece zor, zaman alıcı bir yöntemdir ve organizmanın çoğalması ve tanılanması için yeterli koşulları sağlamamaktadır. PCR teknolojisini kullanan NAAT'ler oluşturulması sayesinde, bu organizma ile olan enfeksiyona tanı konulabilmektedir.

Kaynaklar

 

  1. Centers for Disease Control and Prevention.(2010). Mycoplasma genitalium | Questions & Answers | 2010 Treatment Guidelines. Retrieved July 10, 2017, from https://www.cdc.gov/std/treatment/2010/qanda/mgenitalium.htm
  2. Ross, J. D. (2006). Mycoplasma genitalium as a sexually transmitted infection: implications for screening, testing, and treatment. Sexually Transmitted Infections,82(4), 269-271. doi:10.1136/sti.2005.017368
  3. Ona, S., Molina, R. L., & Diouf, K. (2016). Mycoplasma genitalium: An Overlooked Sexually Transmitted Pathogen in Women? Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology,2016, 1-9. doi:10.1155/2016/4513089Centers For Disease Control and Prevention. Emerging Issues. (2015, June 04). 14 Temmuz 2017'de erişilmiştir, adres:
  4. Lis, R., Rowhani-Rahbar, A., & Manhart, L. E. (2015, August 01). Mycoplasma genitalium infection and female reproductive tract disease: a meta-analysis. 15 Temmuz 2017'de erişilmiştir, adres: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25900174/
0 sonuç
Filtreler
...
    ...