Sağlık konusu

Trichomonas vaginalis (TV)

Cinsel Yolla Bulaşan En Yaygın Tedavi Edilen Enfeksiyon

 

Trichomonas vaginalis her yıl 143 milyon vakaya (DSÖ) neden olan çok yaygın bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur. Genital kanalı enfekte eden bilinen tek protozoan parazittir ve tüm dünyada en yaygın olarak görülen, viral olmayan, cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Organizma hem cinsel temas yoluyla hem de doğum sırasında anneden çocuğa bulaşmaktadır. (CDC) Enfeksiyon sırasında, T. vaginalis ürogenital kanalın epitelyal hücrelerine yapışır ve burada metabolik yolakları aktive ederek konak dokuda enflamatuvar yanıta neden olur. Bu durum tahrişe ve kimi zaman uretradan köpüklü, pürülan akıntıya neden olur.

Bu rahatsız edici semptomlara ek olarak, parazit HIV edinilmesi ve saçılması riskini artırarak CYBE'leri azaltmaya yönelik tüm dünya genelinde gösterilen çabaların etkililiğini düşürmektedir. Bununla çelişkili bir biçimde, TV aynı zamanda tüm dünya genelinde en yaygın tedavi edilebilir CYBE'dir; ancak, hastaların çoğu enfeksiyon durumlarının farkında olmadığı için tedavi aramamaktadır. Hastaların %70'e varan bir kısmının asemptomatik olması, bu rahatsızlığın teşhis ve tedavi edilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Parazitin asemptomatik yapısı ayrıca partnerler arasında ciddi miktarda sessiz bulaşma meydana gelmesine katkıda bulunarak hastalık yükünün çok fazla şekilde artış göstermesine neden olmaktadır. Dünya genelinde sınırlı düzeyde gözetim uygulanması ve artan insidans nedeniyle, TV hızla büyüyen bir sağlık endişesi niteliği taşımaktadır.

 

TV ile ilişkili karmaşık zorluklar

 

Trichomonas vaginalis tedavi edilmemesi halinde şiddetli yan etkilere ve komplikasyonlara yol açma potansiyeli taşıyan tehlikeli bir parazittir. Enfeksiyon kadınlarda pelvik inflamatuvar hastalığa, üretrite, infertilitiye ve yenidoğanlarda düşük doğum ağırlığı ve erken doğum gibi komplikasyonlara neden olabilir. Enfeksiyon erkeklerde üretrite ve kronik prostatite neden olabilir. Vücuda kalıcı zarar vermeleri nedeniyle bu zararlı sekellerin tedavi edilmesi gittikçe zorlaşmaktadır.

Klinik saptama yöntemleri ve diagnostik araçlar bu sonuçların engellenmesine yardımcı olmaktadır.  

 

Enfeksiyon tanısı

 

TV'nin asemptomatik yapısı nedeniyle, paraziti saptamanın en kolay ve en güvenilir yöntemi hızlı PCR diagnostik araçlar kullanmaktır. Laboratuvarlarda kullanıma yönelik bu etkili tanı yöntemleri, enfeksiyonun kontrol altına alınmasında ve hastalık patogenezinin araştırılmasında kritik öneme sahiptir.

Roche Trichomonas Vaginalis testi yüksek düzeyde duyarlı ve özgül bir testtir. Bu testle birlikte hastalara bu CYBE'nin yönetiminde atmaları gereken adımları gösteren doğru ve güvenilir sonuçlar sunulabilir.

Kaynaklar

 

  1. Smith, L. M., Wang, M., Zangwill, K., & Yeh, S. (2002). Trichomonas vaginalis Infection in a Premature Newborn. Journal of Perinatology,22(6), 502-503. doi:10.1038/sj.jp.7210714
  2. DSÖ. Newman, L., Rowley, J., Hoorn, S. V., Wijesooriya, N. S., Unemo, M., Low, N., . . . Temmerman, M. (2015). Global Estimates of the Prevalence and Incidence of Four Curable Sexually Transmitted Infections in 2012 Based on Systematic Review and Global Reporting. Plos One,10(12). doi:10.1371/journal.pone.0143304
  3. Centers for Disease Control and Prevention. Trichomoniasis. (2017, 14 Temmuz)..  17 Temmuz 2017'de erişilmiştir, adres: https://www.cdc.gov/std/trichomonas/stdfact-trichomoniasis.html
  4. Centers for Disease Control and Prevention. (2013, Temmuz). Trichomoniasis Diagnostic Methods – Vaginosis Self-Study from CDC. 20 Temmuz 2017'de erişilmiştir 
0 sonuç
Filtreler
...
    ...