Ürün portföyü

İdrar Tahlilleri

İdrar Çalışma Alanı

İdrar tahlili önemli bir tanı aracıdır. İdrar, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalığı ve diyabet başta olmak üzere birçok hastalık açısından önemli bir sağlık göstergesi görevi görmektedir.1 İdrar tahlili, erken evrelerinde semptom görülmeyen ancak tedavi edilebilir nitelikte olan ciddi hastalıkların ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.2 İdrar test stripleri büyük öneme sahip bir tanı aracı olmakla birlikte kullanımı kolaydır ve idrardaki patolojik değişikler hakkında hızlı ve güvenilir bilgiler sağlar. Özellikle birinci basamaktaki tanı işlemlerinde, rutin veya önleyici muayeneler sırasında yürütülen taramalarda ve tedavi izleme sürecinde önemli bir tanı aracı görevi görmektedirler.3

Roche, idrar tahlili çözümleri alanında çok çeşitli ihtiyaçlara hitap eden geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Combur-Test strip teknolojisi4,5 Roche'un otomasyon çözümleriyle bir araya gelerek hastanelerde hasta başında ve merkez laboratuvarlarda özelleştirilmiş idrar tahlili analizlerine imkan sağlar.

 

Özelleştirilmiş idrar tahlili çözümleri 

Roche idrar tahlili çözümlerine genel bakış 1
Roche idrar tahlili çözümlerine genel bakış 2

Kaynaklar

 

  1. Suthar, K. S. & Vanikar, A. V., 2017. Urinary Screening for Early Detection of Kidney Diseases. The Indian Journal of Pediatrics, pp. DOI 10.1007/s12098-017-2494-y.
  2. Krogsbøll, L. T., Jørgensen, K. J. & Gøtzsche, P. C., 2015. Screening with urinary dipsticks for reducing morbidity and mortality. Cochrane Database Syst Rev., 2015(1), p. CD010007.
  3. Ringsrud, K. M. & Linne, J. J., 1995. Urinalysis and Body Fluids: A Colortext and Atlas. 1st ed. Maryland Heights: Mosby.
  4. Schot MJC, van Delft S, Kooijman-Buiting AMJ, et al. Analytical performance, agreement and user-friendliness of six point-of-care testing urine analysers for urinary tract infection in general practice. BMJ Open 2015; 5:e006857. doi:10.1136/bmjopen-2014-006857.
  5. Delft, S. v., Goedhart, A. & Spigt, M., 2016. Prospective, observational study comparing automated and visual point-of-care urinalysis in general practice. BMJ Journals, 6(8).
0 sonuç
Filtreler
...
    ...