cobas® 4800 sistemi

cobas® 4800 sistemi ürün görseli

İş akışı optimizasyonunu hedefler

 

cobas® 4800 Sistemi; amplifikasyon ve saptama için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisiyle numune hazırlama işlemini tam otomatik hale getirir.

cobas® 4800 Sistemi; yüksek laboratuvar iş akışı verimliliğini ve birleştirilmiş bir test menüsünü hedeflemekte ve klinisyenler ile hastalarınıza hizmet ve destek ile birlikte sonuçları sağlar.

 

İş akışı verimliliği

 

cobas® 4800 Sistemi esnek numune yükleme olanağı sunar. Birden fazla türde primer ve sekonder tüpün aynı çalışma içinde işlenmesine olanak sağlar; bu durum, laboratuvarların manuel çalışma ihtiyacını azaltmasına, verimliliği artırmasına, hata riskini düşürmesine ve günlük iş akışını yönetmesine yardımcı olur.

Mikrobiyoloji1

Mikrobiyoloji

Viroloji1

Viroloji sekmesi

cobas® 4800 Sistemi Test Menüsü

cobas_4800_systemAssayMenu

Sonuç güvenliğine yönelik teknolojiler

Sıvı işleme teknolojileriyle desteklenen cobas® 4800 Sistemi ve cobas p 480 Cihazı kontaminasyonu önleyici önlemlerle donatılmıştır.

Sonuç validasyonu

Sonuç validasyonu

cobas® 4800 Sisteminde her çalışma ve her test kontrol konsepti yoluyla valide edilir.

  • Bu düzeyde bir validasyon uygulanmazsa, bir sonraki kontrol validasyonu başarısız olduğunda potansiyel olarak hasta sonuçlarını riske atabilecek belirsizlik oluşur
Sonuç yorumlama

Sonuç yorumlama

Subjektif gerçek zamanlı PCR veri yorumlamasını önlemek için valide edilmiş algoritmalar kullanılarak PCR sonuçları otomatik olarak oluşturulur ve yorumlanır.

  • Birçok eğrinin yoğun şekilde valide edilmesi gereken in vitro tanı testleri için otomatik büyüme eğrisi yorumlaması büyük önem taşır

Ruhsat durumu

IVD

Kaynaklar

 

  1. Microbiology Project-Summary Report. (Nisan 2015); CT/NG System Comparison Study V4.0 (Dec 2011); HPV System Comparison Study. V4.0 (Şubat 2011). Oklahoma City, OK: Argent Global Services.