{ "ProductData": { "ID": "SYS_249", "ProductType": "System", "BrandName": "cobas® 8100 automated workflow series", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas 8100 automated workflow series" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/qcobas-8100.png", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeID": "10-000-00", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeID": "050-00", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Core Lab" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeID": "130", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Lab automation" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeID": "999-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeID": "683", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "cobas 8100" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "07787138001", "MaterialDescription": "cobas 8100 AQM (Aliquoter Module)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 Aliquoter Module", "GTIN": "07613336101254", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07787120001", "MaterialDescription": "cobas 8100 IPB (Input Buffer)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 Input Buffer", "GTIN": "07613336101247", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07439920001", "MaterialDescription": "c8100v2 Beta(IPB,DSP,BCL,AQM,OBS,CRW,CU)", "RegisteredProductName": "c8100 v2 Beta (IPB,DSP,BCL,AQM,OBS,CRW,CU)", "GTIN": "04015630943371", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07123922001", "MaterialDescription": "c 8100 BCL (Barcode Labeler/Tube Feeder)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 BCL (Barcode Labeler/Tube Feeder)", "GTIN": "04015630943791", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07123876001", "MaterialDescription": "cobas 8100 RSF (Restopper Flex-caps)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 RSF (Restopper Flex-caps)", "GTIN": "04015630943753", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07123914001", "MaterialDescription": "cobas 8100 AOB", "RegisteredProductName": "cobas 8100 AOB", "GTIN": "04015630943777", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "08015589001", "MaterialDescription": "cobas 8100 RSS (Restopper Screw Cap)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 Restopper Screw Cap", "GTIN": "07613336142547", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07440073001", "MaterialDescription": "c8100 v2 SCM", "RegisteredProductName": "c8100 v2 SCM", "GTIN": "04015630943906", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07439954001", "MaterialDescription": "c8100 v2 BRF incl. Conn.", "RegisteredProductName": "c8100 v2 BRF incl. Conn.", "GTIN": "04015630943838", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07787146001", "MaterialDescription": "cobas 8100 DSP (Destopper)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 Destopper", "GTIN": "07613336101537", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "08010595001", "MaterialDescription": "cobas 8100 2nd BCL (BCL and modi kit)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 BCL and modi kit", "GTIN": "07613336142561", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07123892001", "MaterialDescription": "cobas 8100 OBS (Output Buffer/Sorter)", "RegisteredProductName": "cobas 8100 OBS (Output Buffer/Sorter)", "GTIN": "04015630943760", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07123868001", "MaterialDescription": "cobas 8100 ACU", "RegisteredProductName": "cobas 8100 ACU", "GTIN": "04015630943746", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "07439822001", "MaterialDescription": "c8100 v2 Type Alpha (IPB,DSP,OBS,CRW,CU)", "RegisteredProductName": "c8100 v2 Alpha (IPB,DSP,OBS,CRW,CU)", "GTIN": "04015630943364", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Name": "Intended Use", "Value": "Yalnızca ABD için kullanım amacı

cobas® 8100 automated workflow series, hasta numunelerinin analize gitmeden önce iş lenmesine yönelik, otomatik, yazılım kontrollü bir sistemdir.

Sistem, hasta numunelerini santrifüjlemek, numune tüpü kapaklarını gerektiği şekilde çıkarıp eklemek, sekonder tüplere barkod etiketleri uygulamak ve birincil numunelerden kısımlar hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Numuneleri çevrimiçi ve çevrimdışı analiz için tasnif edebilir ve geçici olarak depolayabilir. Sistem, tekil numuneleri modüller arasında ve bağlı analizörlere taşır.

cobas® 8100 automated workflow series, immünoloji, klinik kimya, koagülasyon, idrar tahlili ve hematoloji alanlarında testler gerçekleştiren analizörlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yalnı zca ABD için destekleyici bilgiler

cobas®
8100 automated workflow series, in vitro diyagnostik (IVD) tıbbi ekipmandır.

ABD dışında ve AB/EFTA kullanım amacı

cobas® 8100 automated workflow series, hasta numunelerinin analize gitmeden önce işlenmesine yönelik, otomatik, yazılım kontrollü bir sistemdir.

Sistem, hasta numunelerini santrifüjlemek, numune tüpü kapaklarını gerektiği şekilde çıkarıp eklemek, sekonder tüplere barkod etiketleri uygulamak ve birincil numunelerden kısımlar hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Numuneleri çevrimiçi ve çevrimdışı analiz için tasnif edebilir ve geçici olarak depolayabilir. Sistem, tekil numuneleri modüller arasında ve bağlı analizörlere taşır.

cobas® 8100 automated workflow series, immünoloji, klinik kimya, koagülasyon, idrar tahlili ve hematoloji alanlarında testler gerçekleştiren analizörlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ABD dışı nda ve AB/EFTA için destekleyici bilgiler

cobas® 8100 automated workflow series, numune iş akışı yönetimi için tasarlanmış, tam otomatik bir sistemdir.

cobas® 8100 automated workflow series, analiz test işlevi olmadan çevrimiçi veya çevrimdışı analiz öncesinde ve sonrasında numunelerin işlenmesine yönelik, tam otomatik ve yazılım kontrollü, analitik öncesi bir sistemdir.

cobas® 8100 automated workflow series, yukarıdaki kullanım amacını gerçekleştirmek üzere, analitik öncesi modüllerden analizörlere taşıma hatlarından ve analitik öncesi modüllerden (tasnif, santrifüjleme, tüp kapak açma, sekonder tüp barkod etiketleme, sekonder tüpe kısımlama ve tüplere yeniden kapak takma dahil) oluşur.

Bu cihazın hedef kullanıcıları, eğitimli laboratuvar teknisyenleri ve eğitimli Roche Servis temsilcileridir (yalnızca profesyonel kullanım).", "Language": "tr", "Country": "XG", "Code": "Intended Use" }, { "Name": "Product Purpose", "Value": "Yalnızca ABD için kullanım amacı

cobas® 8100 automated workflow series, hasta numunelerinin analize gitmeden önce iş lenmesine yönelik, otomatik, yazılım kontrollü bir sistemdir.

Sistem, hasta numunelerini santrifüjlemek, numune tüpü kapaklarını gerektiği şekilde çıkarıp eklemek, sekonder tüplere barkod etiketleri uygulamak ve birincil numunelerden kısımlar hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Numuneleri çevrimiçi ve çevrimdışı analiz için tasnif edebilir ve geçici olarak depolayabilir. Sistem, tekil numuneleri modüller arasında ve bağlı analizörlere taşır.

cobas® 8100 automated workflow series, immünoloji, klinik kimya, koagülasyon, idrar tahlili ve hematoloji alanlarında testler gerçekleştiren analizörlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yalnı zca ABD için destekleyici bilgiler

cobas®
8100 automated workflow series, in vitro diyagnostik (IVD) tıbbi ekipmandır.

ABD dışında ve AB/EFTA kullanım amacı

cobas® 8100 automated workflow series, hasta numunelerinin analize gitmeden önce işlenmesine yönelik, otomatik, yazılım kontrollü bir sistemdir.

Sistem, hasta numunelerini santrifüjlemek, numune tüpü kapaklarını gerektiği şekilde çıkarıp eklemek, sekonder tüplere barkod etiketleri uygulamak ve birincil numunelerden kısımlar hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Numuneleri çevrimiçi ve çevrimdışı analiz için tasnif edebilir ve geçici olarak depolayabilir. Sistem, tekil numuneleri modüller arasında ve bağlı analizörlere taşır.

cobas® 8100 automated workflow series, immünoloji, klinik kimya, koagülasyon, idrar tahlili ve hematoloji alanlarında testler gerçekleştiren analizörlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ABD dışı nda ve AB/EFTA için destekleyici bilgiler

cobas® 8100 automated workflow series, numune iş akışı yönetimi için tasarlanmış, tam otomatik bir sistemdir.

cobas® 8100 automated workflow series, analiz test işlevi olmadan çevrimiçi veya çevrimdışı analiz öncesinde ve sonrasında numunelerin işlenmesine yönelik, tam otomatik ve yazılım kontrollü, analitik öncesi bir sistemdir.

cobas® 8100 automated workflow series, yukarıdaki kullanım amacını gerçekleştirmek üzere, analitik öncesi modüllerden analizörlere taşıma hatlarından ve analitik öncesi modüllerden (tasnif, santrifüjleme, tüp kapak açma, sekonder tüp barkod etiketleme, sekonder tüpe kısımlama ve tüplere yeniden kapak takma dahil) oluşur.

Bu cihazın hedef kullanıcıları, eğitimli laboratuvar teknisyenleri ve eğitimli Roche Servis temsilcileridir (yalnızca profesyonel kullanım).", "Language": "tr", "Country": "XG", "Code": "Product Purpose" } ] } } ] }

cobas® 8100 otomatik iş akışı serisi

IVD For in vitro diagnostic use.
cobas® 8100 otomatik iş akışı serisi görseli