CINtec® Histoloji

CINtec® Histoloji ile tanı

CINtec Histology simgesi

CINtec® Histology ile tanı 

 

CINtec® Histology testi, servikal biyopsi numunelerinin değerlendirilmesinde klinik/IVD kullanıma yönelik tek 510(k) p16 biyolojik belirteçtir

CINtec® Histology ile  servikal prekanser tanısı

CINtec Histology boyaması 10x büyütme
10x büyütme
CINtec Histology boyaması 10x büyütme negatif
CINtec Histology boyaması 40x büyütme
40x büyütme
CINtec Histology boyaması 40x büyütme

Performans

 

CINtec® Histology tanı yorumlamada objektiflik sağlar

CINtec® Histology 

CINtec Histology boyamaları

Kaynaklar

 

  1. CINtec® Histology 510(k) ürün prospektüsü, 2017.