CINtec® PLUS Cytology

CINtec® PLUS Cytology ile triyaj

CINtec Plus slayt simgesi
CINtec® PLUS Cytology ile anormal sitoloji saptanabilir*

İkili biyolojik belirteç teknolojisi dönüştürücü HPV enfeksiyonunun varlığını kesin olarak tespit etmenizi sağlar.

CINtec® PLUS Cytology; dönüştürücü HPV enfeksiyonu varlığına ilişkin bir gösterge sağlamak üzere p16 ve Ki-67'yi eşzamanlı olarak saptamak için ikili biyolojik belirteç teknolojisini kullanan bir testtir.

Aynı hücrede p16 ve Ki-67'nin birlikte ekspresyonu, ileri evre hastalıkla güçlü bir şekilde ilişkilidir.

cobas® HPV Testi ile CINtec® PLUS Cytology triyajı
  • Klinisyenler hastalık riskini tanımlamak için tarama ve triyaj testini kullanır ve kadınları risk düzeylerine göre yönetebilir.
  • Kolposkopi oranını artırmadan daha fazla hastalık saptanmasını sağlayan bir strateji, klinisyenlerin daha iyi klinik sonuçlar veren ve sağlık hizmeti maliyetlerini düşüren kararlar almasına yardımcı olabilir.
CINtec® PLUS Cytology serviks kanseri taramasına yönelik bir triyaj testidir

 

Pap sitoloji tarama sonuçlarının triyajına yardımcı olan objektif bir biyolojik belirteç testi

BenchMark_Lineup_chart
CINtec PLUS Cytology boyamaları

*CINtec® PLUS Cytology, klinik kullanım için onaylanmış bir CE/IVD üründür.