Prostat kanseri IHK portföyü

Prostat IHC testi
Prostat kanseri diagnostik çözümleri

Prostat kanseri büyük bir halk sağlığı sorunudur. Prostat kanseri toplamda her iki cinsiyet genelindeki en yaygın dördüncü kanser tipi, erkeklerde ise en yaygın ikinci kanser tipidir.1 Yaklaşık her yedi erkekten birine ömrünün bir noktasında prostat kanseri tanısı konulmaktadır.2 Prostat kanseri vakalarının yaklaşık %70'i düşük riskli olmakla birlikte, vakaların %90'a kadarı agresif olarak tedavi edilmektedir.3

Antikorlarımız tam otomatik VENTANA BenchMark IHK/ISH boyama platformlarında kullanıma hazır olarak geldiğinden, sonuca kadar geçen süreyi azaltır ve manuel veya yarı otomatik çözümlere kıyasla daha az kaynak gerektirir. VENTANA immünohistokimyasal boyama, klinik reaktifler ve kanseri tanı testlerine odaklanılan geniş kapsamlı bir test menüsüne sahiptir.

Başlıca Testler

Bazal Hücre Kokteyli 34ßE12 + p63 ile immünohistokimyasal boyama
VENTANA Bazal Hücre Kokteyli (34ßE12+p63)

 

VENTANA Bazal Hücre Kokteyli (34βE12+p63); p63 (4A4) ve keratinden (34βE12) oluşan bir antikor kokteylidir. Bazal hücreli benign lezyonların bazal hücre içermeyen malign prostat lezyonlarından ayırt edilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir. Bazal hücreler, 15 yıldan uzun bir süredir prostat kanseri tanısında en önemli immünohistokimyasal faktör olarak kullanılmaktadır4,5

p504s (SP116) Tavşan Monoklonal Primer Antikorunun immünohistokimyasal boyaması
p504s (SP116) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru

 

p504s (SP116) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru, p504s enzimini (alfa-Metilasil Koenzim A rasemase veya AMACR olarak da anılır) hedeflemektedir. İnsan prostat karsinomunda aşırı eksprese edildiği tespit edilen p504s, malign bezlerde ve hücrelerde bir granüler, sitoplazmik boyama paterni sergilemektedir.15

Yayınlarda p504s'nin, bazal hücre boyaması yokluğunu tamamlayıcı bulgu olarak küçük odaklı prostat karsinomunu tanımlamada patoloji uzmanları tarafından yardımcı bir araç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.16 Bu tür bir kullanım; küçük odaklı kanseri biyopsilerindeki sınırlı mevcut dokudan en iyi şekilde yararlanılabilmesi için Bazal Hücre Kokteyli (34βE12 + p63) ile ikili boyamada sağlanabilir.17

ihc saptaması: NKX3.1 (EP356) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru
NKX3.1 (EP356) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru

 

NKX3.1 (EP356) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru, NKX3.1 proteininin saptanmasına yönelik duyarlı ve spesifik bir antikordur. Yayınlar, NKX3.1'in güvenilir bir şekilde saptanmasının prostat karsinomu ve meme karsinomlarında yürütülen birçok klinik uygulamada yararlı olabileceğini göstermektedir.9

 • Prostat karsinomu: Prostat adenokarsinomunda NKX3.1 ekspresyonu, %98'in üzerinde duyarlılık ve özgüllük ile yüksek sıklıkta görülmektedir.10,11
 • Gurel et al. neredeyse tüm metastatik prostat adenokarsinomu vakalarının NKX3.1 ile boyandığını göstermiştir.11
 • Gurel ve Chuang neredeyse tüm ürotelyal karsinom vakalarının NKX3.1 için negatif olduğunu göstermiştir.11,12
 • NKX3.1-pozitif prostat karsinomu hücreleri nükleer boyama göstermektedir.11
Klinik reaktifler ve testler p63 (4A4) Fare Monoklonal Primer Antikorunu içerir
VENTANA anti-p63 (4A4) Fare Monoklonal Primer Antikoru

 

VENTANA anti-p63 (4A4) antikoru; insan prostatik bazal hücrelerinde ve ürotelyal dokularda yüksek düzeyde eksprese edilen p63 molekülünü hedeflemektedir. Bu araç, prostat kanserinin ayırıcı tanısı konusunda morfolojik bulgularla birlikte patoloji uzmanlarına yardımcı olabilir. Güçlü nükleer boyama sağlayan bu antikor, benign ve malign prostatik lezyonların ayırt edilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir.18-20

 

 

Klinik reaktifler ve testler p63 (4A4) Fare Monoklonal Primer Antikorunu içerir
anti-ERG (EPR3864) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru
 

ERG (EPR3864) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru şunları saptayabilir: TMPRSS2:ERG (veya diğer ERG gen füzyonları) wild-type ERG'den (en belirgin olarak damar endotelyumunda eksprese edilir) kaynaklanan kesilmiş ERG.

Kaynaklar

 

 1. http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/prostate-new.asp
 2. American Cancer Society. What are the key statistics about prostate cancer? American Cancer Society Website. http://www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cancer-key-statistics. Revizyon tarihi: 14 Aralık 2012. Erişim tarihi: 9 Kasım 2012.
 3. Hayes et al. Active Surveillance Compared With Initial Treatment for Men With Low-Risk Prostate Cancer A Decision Analysis. JAMA. 2010; 304(21): 2373-2380. doi:10.1001/jama.2010.1720.
 4. Brawer MK, Peehl DM, Stamey TA, Bostwick DG. Keratin immunoreactivity in the benign and neoplastic human prostate. Cancer Res1985; 45(8):3663-7.
 5. Hedrick L, Epstein JI. Use of keratin 903 as an adjunct in the diagnosis of prostate carcinoma. Am J Surg Pathol 1989; 13(5):389-96. 
 6. Shah R B, et al. The diagnostic use of ERG in resolving an “atypical glands suspicious for cancer” diagnosis in prostate biopsies beyond that provided by basal cell and α-methylacyl-CoAracemase markers. Human pathology. 2013; 44(5): 786 -794.
 7. Weischenfeldt et al. Integrative Genomic Analyses Reveal an Androgen-Driven Somatic Alteration Landscape in Early-Onset Prostate Cancer. Cancer Cell. 2013; 23:159-170.
 8. Park, K et al. Antibody-based detection of ERG rearrangement-positive prostate cancer. Neoplasia. 2010; 12(7): 590.
 9. Asch-Kendrick R, et al. NKX3.1 is expressed in ER-positive and AR-positive primary breast carcinomas. J Clin Pathol. 2014; 67:768-71. 
 10. NKX3.1 (EP356) Prospektüsü
 11. Gurel B, et al. NKX3.1 as a marker of prostatic origin in metastatic tumors. Am J Surg Pathol. 2010; 34:1097-1105.
 12. Chuang A, et al. Immunohistochemical differentiation of high-grade prostate carcinoma from urothelial carcinoma. Am J Surg Pathol. 2007; 31:1246-55.
 13. Went PT, Sauter G, Oberholzer M, Bubendorf L. Abundant expression of AMACR in many distinct tumor types. Pathol 2006; 38(5):426-32. 
 14. Dorer R, Odze RD. AMACR immunostaining is useful in detecting dysplastic epithelium in Barrett's esophagus, ulcerative colitis, and Crohn's disease. Am J Surg Pathol 2006; 30(7):871-7.
 15. Jiang J et al. Using an AMACR (P504S/34βE12/p63 Cocktail for the Detection of Small Focal Prostate Carcinoma in Needle Biopsy Specimens. Am J Clin Pathol. 2005; 123:231-236.
 16. Epstein, J I. Diagnosis of limited adenocarcinoma of the prostate. Histopathology. 2012; 60:28-40.
 17. Ng, V W et al. Is Triple Immunostaining With 34βE12, p63, and Racemase in Prostate Cancer Advantageous? A Tissue Microarray Study. Am J Clin Pathol. 2007; 127:248-253. 
 18. Weinstein MH, et al. Diagnostic utility of immunohistochemical staining for p63, a sensitive marker of prostatic basal cells. Mod Pathol 2002; 15:1302-1308.
 19. Harton AM, et al. p63 immunocytochemistry improves accuracy of diagnosis with fine-needle aspiration of the breast. AM J Clin Pathol 2007;128:80-85.
 20. Parsons et al. p63 protein expression is rare in prostate adenocarcinoma: implications for cancer diagnosis and carcinogenesis. Urology. 2001; 58:619-24.