VENTANA anti-ALK (D5F3) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru (CE- IVD)

Prediktif IHK testi

VENTANA anti-ALK (D5F3), akciğer karsinomu
ALK hedefli tedavi
 
 • OptiView DAB Deteksiyon ve Amplifikasyon Kiti ile boyanan VENTANA anti-ALK (D5F3) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru*, tedavi için hedef olan ALK proteinini saptar
 • Klinik kılavuzlarda hedefli tedavilerin daha erkenden uygulanabilmesi için hızlı işlem süresi tavsiye edilmektedir
 • ALK, FISH'e benzer düzeyde duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir
 • VENTANA anti-ALK (D5F3) Testini kullanarak ileri evre KHDAK hastaları için tedavi kararlarını daha hızlı alabilirsiniz

* VENTANA ALK (D5F3) Testi

VENTANA ALK (D5F3) Testi ve FISH metodu karşılaştırması

Tüm Tabloyu Görüntüle

VENTANA ALK (D5F3) Testi ve FISH metodu karşılaştırması

Van der Wekken ve ark. yürüttükleri bir çalışmada şu sonuca ulaşmıştır: "…ikili sonuç veren ALK-IHK yöntemi, küçük biyopsilerde ve ince iğne aspirasyonlarında (FNA), ileri evre KHDAK hastalarına uygulanacak hedefli tedavi için tümör yanıtı ve sağkalım öngörüsü için ALK-FISH'ten üstündür.” 1

  OptiView DAB Deteksiyon ve Amplifikasyon ile VENTANA ALK (D5F3) Testi
ALK FISH

Kolay skorlama imkanı
 • İkili sonuç (+/-)
 • Herhangi bir sayıda hücrede güçlü pozitif boyama ALK için pozitif sonuç anlamına gelir
 • İki renkli bir skorlama algoritması gerektirir
 • Sayılabilir nitelikte 50 adet hücre ve belirli eşik değeri oranlarının hesaplanmasını gerektirir
Daha hızlı işlem süreleri
 • 4,5 saat, tam otomatik
 • Rutin IHK testi
 • 12+ saat, yarı otomatik
 • Testler genellikle seri halinde yapılır veya dışarı gönderilir
Aydınlık alana karşı floresan
boyama
 • Standart ışık mikroskobu
 • Tamamen arşivlenebilir sonuçlar
 • Tümör morfolojisi tam olarak görülür
 • Bir floresan mikroskobu gerektirir
 • Boyama ve sinyal zamanla zayıflar
 • Doku morfolojisi kaybı
Kullanım Alanı

VENTANA anti-ALK (D5F3) Tavşan Monoklonal Primer Antikoru (VENTANA anti-ALK (D5F3)), BenchMark IHC/ISH cihazlarıyla boyanmış formalinle fikse edilmiş, parafine gömülü küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK) dokusunda anaplastik lenfoma kinaz (ALK) proteininin saptanması amacıyla laboratuvarlar tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Hedefe yönelik tedaviler için uygun hastaların tanımlanmasında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir. 

Bu ürün, yetkin bir patoloji uzmanı tarafından histolojik inceleme, ilgili klinik bilgiler ve uygun kontroller ile birlikte yorumlanmalıdır.

Bu ürün, in vitro diagmostik (IVD) kullanıma yöneliktir.

 

 

Kaynaklar

1. van der Wekken et al Dichotomous ALK-IHC is a better predictor for ALK inhibition outcome than traditional ALK-FISH in advanced non-small cell lung cancer, Clinical Cancer Research, 2017. Erişim adresi: http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2017/02/09/1078-0432. CCR-16-1631.