VENTANA PD-L1 (SP142) Testi (CE-IVD)

Prediktif IHK testi

PD-L1 SP142 Testi

VENTANA PD-L1 (SP142) Testi bir BenchMark IHK/ISH cihazında OptiView DAB IHK Deteksiyon Kiti ve OptiView Amplifikasyon Kiti ile boyanan aşağıda belirtilen formalinle fikse edilmiş, parafine gömülü (FFPE) dokularda bulunan tümör hücrelerindeki ve tümöre nüfuz eden immün hücrelerindeki programlanmış ölüm ligandı 1 (PD-L1) proteininin immünohistokimyasal olarak değerlendirilmesine yöneliktir.

PD-L1 durumunun belirlenmesi endikasyona yöneliktir ve değerlendirme, PD-L1'i eksprese eden tümöre nüfuz eden herhangi bir yoğunluktaki immün hücrelerinin kapladığı tümör alanının oranına (% IC) veya PD-L1'i eksprese eden herhangi bir yoğunluktaki tümör hücrelerinin yüzdesine (% TC) bağlıdır.