VENTANA PD-L1 (SP263) Testi (CE-IVD)

Prediktif IHK testi

VENTANA PD-L1 (SP263) Testi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), ürotelyal karsinom, mesane kanseri
Döndürmek için Resmi Sürükleyin