{ "ProductData": { "ID": "INS_6818", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "cobas® infinity POC", "ProductNameAddition": "cobas® infinity POC is an integrated web based application with open connectivity that helps manage Point of Care Testing from a single location.", "RegulatoryDisclaimer1": "For general laboratory use.", "DisclaimerGroup1": "GLU", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas infinity POC" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/cobas_infinity_POC.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeID": "10184", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "cobas infinity POC" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeID": "60-000-00", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Electronic Services" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeID": "110-00", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Point of Care Testing" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeID": "051", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Digital solutions" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeID": "130", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Lab automation" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeID": "999-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeID": "11-00-00", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "Critical Care" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "Inactive", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeID": "590", "StructureNodeStatus": "Active", "NodeName": "cobas infinity" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "09185879001", "MaterialDescription": "inf POC Intersystems lic L (1201-2000)", "RegisteredProductName": "inf POC Intersystems lic L (1201-2000)", "GTIN": "07613336178751", "ProductCategoryText": "Electronic Services", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "undefined", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "09220763001", "MaterialDescription": "cobas infinity POC remote access - 1.x", "RegisteredProductName": "cobas® infinity POC", "GTIN": "07613336192429", "ProductCategoryText": "Electronic Services", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "undefined", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "09185836001", "MaterialDescription": "inf POC Intersystems lic XS (1-150)", "RegisteredProductName": "inf POC Intersystems lic XS (1-150)", "GTIN": "07613336178720", "ProductCategoryText": "Electronic Services", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "undefined", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "09159053001", "MaterialDescription": "cobas infinity POC core license - 2.x", "RegisteredProductName": "cobas® infinity POC", "GTIN": "07613336175385", "ProductCategoryText": "Electronic Services", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "09185844001", "MaterialDescription": "inf POC Intersystems lic S (151-600)", "RegisteredProductName": "inf POC Intersystems lic S (151-600)", "GTIN": "07613336178737", "ProductCategoryText": "Electronic Services", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "undefined", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "09185852001", "MaterialDescription": "inf POC Intersystems lic M (601-1200)", "RegisteredProductName": "inf POC Intersystems lic M (601-1200)", "GTIN": "07613336178744", "ProductCategoryText": "Electronic Services", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "undefined", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Name": "Intended Use", "Value": "cobas® infinity POC hỗ trợ cấu hình hay hỗ trợ quy trình làm việc của các thiết bị xét nghiệm nhanh tại chỗ được kết nối, quản lý dữ liệu liên quan đến thiết bị, người vận hành, yêu cầu xét nghiệm và dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân bao gồm cả kết quả.

Những dữ liệu này được tự động nhận, lưu trữ và đánh giá dựa trên các tiêu chí do người dùng định cấu hình và gửi đến hệ thống thông tin sức khỏe của bệnh nhân.

Nhân viên y tế có thể xem xét và kiểm tra các dữ liệu này và thực hiện các chức năng quản lý dữ liệu khác.

Sản phẩm này không dành cho việc chẩn đoán, sàng lọc, theo dõi hoặc điều trị bệnh nhân.

Điều quan trọng cần lưu ý là cobas® infinity POC không nhằm mục đích sử dụng cho các quyết định chẩn đoán hoặc điều trị bệnh nhân. Những quyết định như vậy phải được đưa ra trên cơ sở kết quả hiển thị trên thiết bị POC.", "Language": "vi", "Country": "XG", "Code": "Intended Use" }, { "Name": "Product Purpose", "Value": "cobas® infinity POC hỗ trợ cấu hình hay hỗ trợ quy trình làm việc của các thiết bị xét nghiệm nhanh tại chỗ được kết nối, quản lý dữ liệu liên quan đến thiết bị, người vận hành, yêu cầu xét nghiệm và dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân bao gồm cả kết quả.

Những dữ liệu này được tự động nhận, lưu trữ và đánh giá dựa trên các tiêu chí do người dùng định cấu hình và gửi đến hệ thống thông tin sức khỏe của bệnh nhân.

Nhân viên y tế có thể xem xét và kiểm tra các dữ liệu này và thực hiện các chức năng quản lý dữ liệu khác.

Sản phẩm này không dành cho việc chẩn đoán, sàng lọc, theo dõi hoặc điều trị bệnh nhân.

Điều quan trọng cần lưu ý là cobas® infinity POC không nhằm mục đích sử dụng cho các quyết định chẩn đoán hoặc điều trị bệnh nhân. Những quyết định như vậy phải được đưa ra trên cơ sở kết quả hiển thị trên thiết bị POC.", "Language": "vi", "Country": "XG", "Code": "Product Purpose" } ] } } ] }

Giải pháp cobas® infinity POC

Tập trung chăm sóc bệnh nhân rộng khắp thông qua đổi mới

GLU For general laboratory use.
cobas infinity POC
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Tại sao bạn nên chọn giải pháp cobas® infinity POC làm hệ thống quản lý dữ liệu của bệnh viện?
 • cobas® infinity POC cam kết thúc đẩy sự phát triển của chuyển đổi kỹ thuật số đối với các xét nghiệm nhanh tại chỗ.
 • Giải pháp cung cấp khả năng quản trị và tích hợp kỹ thuật số với các thiết bị của Roche và không phải của Roche.
 • Phần mềm đảm bảo tuân thủ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.
 • Giảm bớt gánh nặng của điều phối viên POC (Point of care testing coordinator) trong việc quản lý cấp chứng nhận lại cho nhân viên vận hành máy bằng cách tích hợp với hệ thống LMS và nhân viên của bệnh viện để đảm bảo dữ liệu cập nhật tự động.
 • Giải pháp giúp kết quả POC luôn có sẵn trong bối cảnh thông tin chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân ở bệnh viện có quy mô lớn.

Hỗ trợ trưởng phòng xét nghiệm và điều phối viên POC mang đến sự thuận tiện cho khách hàng nhờ vào giải pháp công nghệ hàng đầu, được phát triển bởi các chuyên gia, những người đã làm việc sâu sát cùng với điều phối viên POC và điều chỉnh giao diện người dùng cho phù hợp với quy trình công việc của họ. Trên thực tế, tính tiện nghi sử dụng là cốt lõi của quá trình thiết kế. Phần mềm này có thể dùng trên điện thoại di động và máy tính bảng nhằm hỗ trợ mọi lúc mọi nơi cho các điều phối viên POC 

Tính năng sản phẩm
 • Khớp lệnh chỉ định & kết quả
 • Quản lý kiểm soát chất lượng
 • Tài liệu về hướng dẫn khắc phục sự cố QC
 • Thay thế và di dời thiết bị
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị
 • Quản lý nhân viên vận hành máy
 • Quản lý đào tạo
Lợi ích
 • Cải thiện quy trình quản lý POC và luồng thông tin
 • Tập trung lưu lượng truy cập rộng khắp của các xét nghiệm nhanh tại chỗ
 • Tăng cường kiểm soát chất lượng
 • Tiết kiệm thời gian quản lý thiết bị
 • Quản lý nhân viên vận hành máy 1 cách tự động
 • Chủ động thực hiện những việc quan trọng khi đang di chuyển.
 • Giảm thiểu lỗi
 • Phát hiện xu hướng hiệu suất và thúc đẩy cải tiến
 • Cải thiện khả năng kiểm toán (audit) của dịch vụ POC

* Giải pháp cobas® infinity POC bao gồm: cobas infinity POC và cobas infinity POC Remote Access

 

cobas® và cobas® infinity là các thương hiệu sản phẩm đã đăng ký của Roche.

Thông tin chung

Thông tin đặt hàng

Thông tin chi tiết đặt hàng tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi : LIÊN HỆ

Tài liệu kỹ thuật

error errorMessage
Có lỗi xảy ra khi tải trang
Vui lòng tải lại trang hoặc thử lại sau.